VIVES

VIVES is een West-Vlaamse hogeschool met 6 innovatieve campussen, 6 interessante studiegebieden, 6 expertisecentra, 1.250 gemotiveerde personeelsleden, +13.000 studenten, + 1.000 bachelor proeven in opdracht van het werkveld (jaarlijks), + 100 lopende onderzoeksprojecten & contracten, + 150 onderzoekers en + 7,5 miljoen euro omzet in onderzoek en dienstverlening. Slimme ideeën hebben behoefte aan interactie, passionele dialogen, opbouwende discussies en een gezamenlijke aanpak om te groeien. De hogeschool VIVES garandeert een constructieve dialoog en succesvolle resultaten.

VIVES heeft 6 expertisecentra (onderzoekscentra):
- expertisecentrum agro- en biotechnologie
- expertisecentrum businessmanagement
- expertisecentrum onderwijsinnovatie
- expertisecentrum product- en procesontwikkeling
- expertisecentrum sociale innovatie
- expertisecentrum zorginnovatie

Meer informatie over Vives

Hogeschool VIVES 
campus Midden - Roeselare
Wilgenstraat 32
8800 ROESELARE
België

T: + 32 (0)51 232973
E: info@vives.be 
W. vives.be

Partners