Interreg 2 Seas Mers Zeeën

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en heeft een totaalbudget van 241 miljoen euro om projecten te ondersteunen voor de periode van 2014 tot 2020.

De algemene doelstelling is het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en op onderzoek gebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd. De Interreg 2 zeeën strategie stimuleert samenwerking binnen zeven specifieke doelstellingen: (1) randvoorwaarden voor innovatie, (2) technologische innovatie, (3) sociale innovatie, (4) koolstofarme technologieën, (5) aanpassingen aan klimaatverandering, (6) efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen en (7) circulaire economie. BioBoost is goedgekeurd onder de laatste doelstelling.

Meer informatie: http://www.interreg2seas.eu

Partners