Biobased economie

Wat is het?
De biobased economie of bio-economie is een economie waarbij plantaardige of dierlijke materialen de belangrijkste grondstof vormen voor onze dagelijkse producten. Op dit moment zijn we veelal nog gewend die te maken van fossiele grondstoffen. Wat we dus willen is: ‘een economie waarin fossiel vervangen wordt door biomassa’.

Dat klinkt heel eenvoudig, maar omdat op dit moment in bijna alle producten fossiele grondstoffen zijn verwerkt is de overschakeling naar een biobased economie niet eenvoudig. Fossiele grondstoffen (kolen, olie, gas en veen) worden niet alleen gebruikt voor energie en in kunststoffen, maar ook in kleding, in meubels, in gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest, potgrond en zelfs in cosmetica en medicijnen.

De omschakeling naar een biobased economie is nodig, omdat het gebruik van fossiele grondstoffen enorme gevolgen heeft voor het milieu: vervuiling, maar ook verhoging van CO2 in de atmosfeer met onder andere klimaatextremen als gevolg. Door die extremen moeten we heel veel maatregelen nemen om korte hevige regenbuien of juist langere periode van droogte op te vangen. Dit zijn enkele indirecte gevolgen en indirecte kosten van het gebruik van de fossiele grondstoffen.

Het gebruik van biobased materialen houdt de CO2 kringloop in balans. 

Faire prijs belangrijk
Op het financiële vlak ligt er een grote uitdaging bij de overgang naar een biobased economie; fossiele grondstoffen zijn goedkoop door vele decennia optimalisatie van de petrochemische industrie. Echter de gevolgkosten (zoals voor het milieu) worden niet doorberekend in de prijs.

Biobased producten zijn momenteel doorgaans iets duurder, maar hebben geen gevolgkosten. Daarom wordt er steeds meer gepleit voor het hanteren van zogenaamde ‘true pricing’. Maatregelen als CO2 belasting, of belasting op producten in plaats van loonbelasting dragen hier aan bij.

In een biobased economie is het de kunst om de maximale waarde uit plantaardige materialen te halen, dus alle plantendelen en de inhoudstoffen daarvan zo slim mogelijk te benutten.

Kansen groot
Omdat de ‘weg terug’ niet meer kan én bovendien is bekrachtigd in het ‘Parijs-akkoord’ is het onvermijdelijk dat we onze maatschappij anders gaan inrichten. De Biobased economie maakt daar een heel belangrijk onderdeel van uit en biedt daarmee enorm veel kansen voor ondernemers die alternatieven kunnen bieden voor grondstoffen die nu uit fossiele grondstoffen worden gemaakt.

Zo is onlangs besloten dat veel plastics zullen worden verboden in éénmalig gebruik producten, zoals  wattenstaafjes, wegwerpbestek, bekertjes e.d. Hiervoor moeten dus op korte termijn iets anders komen. Nieuwe kennis en ervaring daarmee zijn daarvoor hard nodig. Het project Bioboost wil hier in de tuinbouw zijn steentje aan bijdragen en de invoering van een biobased economie daar versnellen.

Partners