Zwarte soldatenvlieg verandert restafval in voeder

Volgens de FOD Economie wordt er jaarlijks ongeveer 4,5 miljoen ton plantaardig afval geproduceerd. Dat is een grote potentiële bron voor de kweek van zwarte soldatenvlieg. Die kan namelijk probleemloos restafval van de akkerbouw, horeca, supermarkt en mest omzetten naar nuttige, dierlijke eiwitten.  

Circulaire economie
De made van de zwarte soldatenvlieg is een echte alleseter met enorme honger. Het beestje verorbert probleemloos restafval. De veelvraat groeit ook uitzonderlijk snel. Als ze energierijk voedsel krijgen, zijn net ontloken larfjes na twee weken al oogstklaar. Als de mens even snel zou groeien, dan weegt hij twee weken na zijn geboorte al evenveel als een bultrugwalvis!    

De zwarte soldatenvlieg heeft een hoog calciumgehalte. Dat is goed voor botten en eieren, en dus wordt het diertje momenteel vooral gebruikt als voeder voor huisdieren. Maar ook vanuit de sectoren aquacultuur en pluimvee groeit de interesse.

Onderzoek naar kweek van zwarte soldatenvlieg en verwerking van restafval   
Inagro kweekt de vlieg al enkele jaren op kleine schaal. Dankzij onze nieuwe kweekcellen kunnen we nu een vliegende start nemen en onze infrastructuur laten doorgroeien tot een echte pilootinstallatie. Twee klimaatkamers zijn nu volledig gewijd aan de kweek van zwarte soldatenvlieg. We kunnen het klimaat nauwkeurig bepalen en experimenten uitvoeren. Zo willen we de kweek van de vliegen optimaliseren en restafval zo goed mogelijk benutten

Wat onderzoekt Inagro?   
Het onderzoek van Inagro focust op de optimalisatie van de kweek en de omstandigheden voor een zo efficiënt mogelijke reststroomverwerking.   

  • Wat zijn de optimale omstandigheden om de vliegen te kweken en een maximaal aantal nakomelingen te bekomen? 
  • Wat zijn de optimale condities om de maden snel te laten groeien?
  • Welke reststromen (of combinaties van reststromen) zijn geschikt als voeder en welk verwerkingsproces is daarvoor nodig (voorbeeld schredden of fermenteren)?
  • Kunnen we het systeem optimaliseren om met zo weinig mogelijk middelen een zo groot mogelijke opbrengst te bekomen?

Verwerking van reststromen in Inagro 
In onze zoektocht naar de ideale voedersamenstelling voor onze insecten gebruiken we verschillende gewasresten op de site van Inagro. De tuinbouwafdeling gaf ons bijvoorbeeld witloofwortels, tomatenstengels en groenten die niet geschikt zijn voor de veiling. Dankzij de afdeling akkerbouw konden we de opbrengst van mengteeltenproeven testen, meer bepaald een combinatie van triticale met veldbonen of erwten. Zo verkleinen onze insecten de afvalberg van Inagro. Daarnaast staat ook het omgekeerde op onze planning: de verwerking van de reststromen uit onze insectenkweek. Link naar het volledige artikel.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Inagro.

Meeltor afval
Zwarte soldaatvlieg

Partners