Worden boerderijen in de (nabije) toekomst insectenkwekerijen?

Op 17 oktober kwamen bijna 100 geïnteresseerden naar de eerste infoavond ‘insecten kweken voor landbouwers’ bij partner in het BioBoost project Inagro. Voor de meeste aanwezigen was het een eerste kennismaking met de wetgeving, techniek en rendabiliteit van insectenkweek. Na de theorie, kregen de aanwezigen ook een rondleiding in de kweekruimtes bij Inagro.

Insecten op een landbouwbedrijf

Op veel landbouwbedrijven is de nodige infrastructuur al aanwezig, denk maar aan varkensstallen, champignon- en witloofcellen. Tuinbouwbedrijven hebben dan weer veel gewasresten zoals witloofwortels, bloemkoolloof of preiresten. Meelwormen en de larven van de zwarte soldatenvlieg kunnen perfect ingezet worden als ‘afvalverwerker’ van deze reststromen. Een insect dat je correct opkweekt, mag je levend voederen aan pluimvee of varkens.

Inleiding in insectenkweek

Tijdens de infoavond werd de basis voor insectenkweek toegelicht. Eerst werd het nut, de mogelijke toepassingen en de potentiële plaats in de primaire sector geschetst.

Evelien Decuypere van het Strategisch Platform Insectenkweek sprak over het gedoogbeleid van het FAVV voor insecten in de voeding, in afwachting van uitsluitsel over de Europese Novel Food-regelgeving. Er zijn momenteel zeven insectensoorten toegelaten als voeder in aquacultuur. Dit wordt mogelijks uitgebreid naar toepassingen binnen de pluimvee- en varkenssector. Inagro maakte via een overzicht van het praktijkonderzoek rond insectenkweek inzichtelijk: het verbeteren van de kweekefficiëntie door in te spelen op bepaalde stadia van de levenscyclus. Filip Wouters, onderzoeker bij VIVES en tevens partner in het BioBoost project, bracht een economische analyse bij  de automatisatie van de meelwormkweek. Willy Westenenk, Sprinkhaan BV, vertelde zijn visie over insectenkweek op landbouwbedrijven.

Foto links: De larve van de zwarte soldatenvlieg verandert gewasresten in voeder. Inagro testte bonenloof, afgestookte witloofwortels, spruitkoolstokken, bloemkoolloof en preiresten. Foto rechts: Witloofwortels zijn het ideale menu voor de meelworm. Witlooftelers kunnen perfect insecten kweken wanneer de vraag naar witloof beperkt is. Hun leegstaande klimaatcellen worden benut en het is bovendien ook financieel interessant.

Insecten zien en proeven

Na de presentaties konden de aanwezigen napraten tijdens een receptie met insectenhapjes. De krekels omhuld in chocolade en cupcakes met meelwormpasta vielen in de smaak. Er was ook een geleid bezoek aan de insectenkweekruimtes van Inagro.

Partners