Wat heeft het BioBoost project opgeleverd?

Het BioBoost project is nagenoeg afgerond. Een project waar ik als projectleider met veel plezier en toewijding aan heb gewerkt. Sinds 2016 is gemeente Westland actief geweest met het BioBoost project. Gemeente Westland heeft het initiatief genomen om samen met partners uit de Europese regio’s Vlaanderen en Lea Valley de focus te leggen op de reststromen uit de tuinbouw.

Dit betreft zowel de open grond teelt als de glastuinbouw. Het gaat om plantendelen die bijvoorbeeld overblijven na de oogst, maar ook om 2-de klasse tuinbouwproducten die niet verkocht kunnen worden. Het gaat ook om tuinbouwproducten die specifiek geteeld worden, omdat ze bijzondere eigenschappen hebben. Het doel van het project is om meerwaarde uit deze tuinbouwstromen te halen. Nu nog worden ze meestal op het land gelaten, gecomposteerd of vergist. Dit kan beter. Plantendelen en vruchten kunnen worden gebruikt voor hoogwaardige producten. Bijvoorbeeld als grondstof voor bouwmaterialen, de verpakkingsindustrie, cosmetica, gewasbeschermingsmiddelen, kleur- en geurstoffen.

In het BioBoost project zijn er diverse concrete producten opgeleverd;

  • Er is gewerkt aan het ontwerpen en testen van processen voor de toepassing van fruit- en groenten stromen. Voorbeelden daarvan zijn de productie van diverse smoothies, Yacon ijs en vega-burgers.
  • Tuinbouwrestromen zijn getest als voedselbron voor insecten zoals de zwarte soldaatvlieg en de meelworm. Deze insecten kunnen een belangrijks eiwitbron worden in de diervoeder- en voedselindustrie. Ook is er een pilot installatie gebouwd voor de kweek van insectenlarven. De resultaten daarvan worden gebruikt voor het bouwen van een full scale insectenfarm.
  • Er is een pilot installatie gebouwd voor het verwerken van groene plantendelen voor het maken van spaanplaat. Na afloop van het BioBoost project zal deze pilot installatie worden opgeschaald tot een productie installatie die in een spaanplaatfabriek wordt gebruikt.
  • - Er zijn veel proeven en experimenten uitgevoerd voor het vinden van oogsttechnieken. Dit is nodig om alle plantdelen te kunnen conserveren en later te benutten. De geteste technieken zijn gedaan op basis van drogen, verwarmen, bevriezen, extraheren en fermenteren. De technieken zijn gebruikt om plantendelen te kunnen toepassen in diervoeding, levensmiddelen en cosmetica industrie bijvoorbeeld.
  • Er is een proeffaciliteit gebouwd voor het testen van groene bestrijdingsmiddelen uit zacht fruit en restanten van paddenstoelen. Deze proeffaciliteit kan worden opgeschaald tot een productiefaciliteit.
  • Van bramen, aardbeien, tomaten en rode bieten zijn kleurstoffen geëxtraheerd voor de toepassing in de cosmetica industrie.
  • Er is aandacht besteed aan de communicatie van het BioBoost project. Dit om de awareness voor de bio-based economie te vergroten. Er is lesmateriaal ontwikkeld voor middelbare scholieren en er is een superleuk bordspel ontworpen. Verder zijn er themamiddagen georganiseerd rondom bio-based thema’s.
  • Er zijn regionale platforms opgericht waar ondernemers ideeën kunnen opdoen en uitwisselen. Ook is er een bioboost platform opgericht (www.bioboost-platform.com) met meer dan 80 praktische voorbeelden en initiatieven. Initiatiefnemers kunnen hier inspirerende voorbeelden vinden en kunnen in contact komen met de initiatiefnemers van de getoonde voorbeelden.

Er is nog veel te doen in de bio-based economie. Ook zijn er voor de tuinbouw voldoende kansen. Goede samenwerking is daarvoor een randvoorwaarde. De in het BioBoost project opgedane kennis en ervaring blijft overigens behouden. De website www.bioboosteurope.com en de daarop staande informatie blijft beschikbaar ook na beëindiging van het project. Ook kunt u de projectpartners van het BioBoost project na het einde van het project benaderen voor toelichting.

Ik wil alle partners in het project bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren. Ik wens u allen hele fijne feestdagen en een gezond 2021!

Jeroen Straver

Gemeente Westland

Partners