Update: T-SHIRT VAN TOMATENSTENGELS?

BioBoost draagt bij aan onderzoek naar mogelijkheden

Begin november is het project ‘Tomatentextiel’ officieel gestart dat mede gefinancierd wordt vanuit het project BioBoost. In de eerste fase wordt gezocht naar de meest belovende techniek om zogenaamd filament uit de tuinbouw reststromen te winnen. Hierbij worden twee mogelijkheden naast elkaar gelegd.

De eerste mogelijkheid is om de reststromen om te zetten naar Viscose; een techniek die vooral in het verleden minder positief in de aandacht kwam vanwege chemicaliën gebruik. Tegenwoordig zijn er betere en schonere technieken beschikbaar. Onderzocht wordt of deze schonere methode geschikt is voor de reststromen. De tweede mogelijkheid is of de hele vezels gebruikt kunnen worden op de manier zoals van vlasvezels linnen wordt gemaakt. Ook daarin zijn de afgelopen jaren ontwikkelingen doorlopen, waardoor het rottingsproces veel meer gecontroleerd kan plaatsvinden. Ook hier wordt onderzocht of dit toegepast kan worden op tuinbouwreststromen.

Partners