T-SHIRT VAN TOMATENSTENGELS?

BioBoost draagt bij aan onderzoek naar mogelijkheden

De textielindustrie is na de olie industrie de meest vervuilende ter wereld. Tegelijkertijd zijn er grote hoeveelheden plantaardige reststromen vanuit glastuinbouwgebieden, zoals de stengels van tomatenplanten. Is het mogelijk deze tomatenstengels als grondstof te gebruiken voor het maken en ontwerpen van een Tomaten-T-Shirt?

In het kader van de circulaire economie zou dit een fantastisch voorbeeld zijn om reststromen te upcyclen en het zou een nieuwe economische impuls kunnen geven aan de textielindustrie.

Textiel van tomatenstengels is nog nooit gemaakt. Daarom is het initiatief genomen om dit uit te zoeken en te proberen het eerste T-shirt van tomatenstengels te gaan maken.

BioBoost ondersteund dit initiatief door een deel van het onderzoek te bekostigen.

Partners