Recordopbrengst eitjes zwarte soldatenvliegen door nieuwe kweekkooien

Inagro heeft vorig jaar al het concept van de kweeknetten van zwarte soldatenvliegen vernieuwd om de kweek van zwarte soldatenvliegen op te schalen tot een semi-industrieel niveau. Ze zijn onderzoek blijven uitvoeren om de kweek verder te optimaliseren en het ontwerp is opnieuw aangepast. Ondertussen zijn de kooien uit duurzamer en hygiënischer materiaal gemaakt. De vliegen voelen zich goed in hun nieuwe omgeving. Op dit moment staat het record op 33 mg eitjes per vrouwtje! 

Van prototype naar finaal ontwerp
De prototype netten van vorig jaar hebben een recordopbrengst van 25 mg eitjes per vrouwtje opgeleverd. Omgerekend komt dit neer op een potentiële oogst van 75 gram levende larven per vlieg. Een zeer goed resultaat, alleen waren er nog enkele kinderziektes die opgelost moesten worden. Inagro besloot dit concept verder uit te werken tot een finaal ontwerp.

De eerste vluchten in de nieuwe kooien waren echter teleurstellend. De opbrengst was slechts 2 mg/vrouwtje of minder dan 10 % van de opbrengst met de prototype netten. Na vele testen bleek dat het nieuwe bodemmateriaal (plastic i.p.v. hout) ervoor zorgt dat de poppenlade te veel vocht vasthoudt. Na perforatie van de poppenlade was dit probleem opgelost en kon de echte productie beginnen. Op dit moment staat het recordaantal eitjes per vrouwtje al op 33 mg!  

Wat is er te verwachten in de nabije toekomst
Met negen kweekkooien zal verder worden geëxperimenteerd met de focus op:   

  • Licht intensiteit en lichtkleur/spectrum
  • Vliegendensiteit: hoeveel vliegen kan een net aan? Kan dit worden verhoogd met bepaalde technieken?
  • De ontwikkeling van systemen om de oogst van de eitjes te testen. Hoe kan sneller en beter worden geoogst?
  • Analyse van de relatie tussen het popgewicht en het aantal eitjes per vlieg.
Voorbeeld van een kweeknet uit 2018 als prototype
voorbeeld van een vernieuwd kweeknet uit 2019 als definitief ontwerp

Partners