Rapport ‘Stabilisatiemethoden en -technieken’

Het BioBoost partnerschap heeft een rapport gepubliceerd over de resultaten van de tests met methoden en technieken om de tuinbouwreststromen te stabiliseren. In het rapport wordt de stabilisatie met thermische behandelingen, met koeltechnieken, met fermentatie en met droogmethoden geëvalueerd.

Op basis van contacten met telers en de verwerkende industrie selecteerden projectpartners ILVO en VIVES een aantal gewassen en bijproducten om de geschiktheid van een aantal specifieke stabilisatietechnieken te bepalen, als een eerste stap naar een betere benutting van de tuinbouw biomassafracties, die in het productieproces blijven.

Naast de aanvankelijk geselecteerde gewassen, werden op verzoek van de sector een aantal stabilisatie tests uitgevoerd. De resultaten van de tests zijn veelbelovend om de onderzochte behandelingen in te zetten als effectieve stabilisatie van biomassafracties en voor het behoud van de kwaliteit ervan. Hoewel niet alle behandelingen even effectief waren voor elk getest gewas (deel), biedt het verrichte werk een goede basis om effectieve stabilisatiestrategieën voor specifieke gewassen/gewasdelen vorm te gaan geven.

In de volgende fase van BioBoost, zullen de vervolgstappen in proces-en productontwikkeling, aandacht krijgen, zoals receptontwikkeling en aanvullende behandelingen, waaronder waardevermeerderings- en conserveringsmethoden. De resultaten daarvan zullen worden beschreven in een apart rapport dat aan het einde van het BioBoost project zal verschijnen.

Het rapport “Stabilisation Methods and Techniques”  is te vinden op de BioBoost-website onder 'publicaties’.

Partners