Rapport oogsttechnieken en logistieke keten

BioBoost publiceerde een rapport over de oogsttechnieken en logistieke keten in de tuinbouw. Tijdens verschillende fases in de voedselketen worden bijproducten geproduceerd. Een deel van deze bijproducten kan eventueel worden gevaloriseerd. Het rapport focust op de bijproducten die tijdens het oogsten ontstaan.

Focus

Voor de volgende zes gewassen zijn teeltmethode, reststromen en innovaties in beeld gebracht: spruiten, witlof, tomaat, bloemkool, bonen en erwten. Het doel van het rapport is om de logistieke ketens te verbeteren door de uitdagingen en mogelijkheden voor het oogsten en valoriseren van geproduceerde bijproducten te verkennen.

Belangrijkste uitdagingen zijn niet nieuw

De belangrijkste uitdagingen die uit deze studie naar voren komen zijn niet nieuw. Deze uitdagingen zijn de volgende en in het rapport worden hiervoor ook een aantal oplossingen voorgesteld, op basis van genoemde innovaties.

  • Seizoensgebondenheid en kleinschalige productie. De meeste bijproducten komen een korte periode beschikbaar, waardoor het een uitdaging is om een continu valorisatie proces te garanderen, tenzij resten op passende wijze worden opgeslagen.
  • De kwaliteit en samenstelling van de bijproducten varieert sterk op basis van variëteiten, oogstperiode en bodemcondities.
  • Het oogsten van residuen. Er moeten aangepaste oogstmachines worden ontwikkeld.
  • Extra kosten voor het oogsten of andere innovaties. Innovatie vraagt om investeringen. Voor de primaire sector voegen deze investeringen extra kosten toe aan het totale bedrijfsbudget, behalve als valorisatie als voordelig wordt beschouwd voor de primaire sector, ook in financieel opzicht.

Kansen

Er kwamen twee aangrijpingspunten in beeld om op lange termijn geldopbrengsten te genereren in plaats van kosten te maken:

  • Multivalorisatie. Bioraffinage resulteert in potentiële producten met andere nieuwe bijproducten. In het kader van een Zero Waste aanpak is het aan te raden om naar die nieuwe bijproducten te kijken. Bijvoorbeeld afval kan vaak worden gescheiden in een vloeistoffractie en een vezelfractie. Beide hebben verschillende valorisatiepotentiëlen.
  • Toeleveringsketen. Om succesvolle valorisaties te realiseren, is het cruciaal om toeleveringsketens en samenwerkingen op te zetten.

oogsitechnieken

Het volledige rapport is te vinden op de website van BioBoost onder publicaties.

Partners