Rapport: "Monitoring van voedselreststromen en voedselverliezen in de Vlaamse tuinbouw" beschikbaar

ILVO heeft samen met de Vlaamse Overheid een rapport geschreven rond “Monitoring van voedselreststromen en voedselverliezen in de Vlaamse tuinbouw". Deze studie monitort de voedselreststromen en voedselverliezen in de volledige agrovoedingsketen. Samengevat wordt gesteld dat In de Vlaamse agrovoedingsketen, vanaf de oogst tot en met consumptie, er naar schatting 3.485.000 ton voedselreststromen vrijkwamen in 2015. Voor de landbouwsector bedroeg dit 449.352 ton of 13% van de voedselreststromen die ontstaan in de agrovoedingsketen.

Partners