Rapport ‘Insectenteelt’

Het BioBoost partnerschap heeft een rapport uitgebracht over de laboratorium- en praktijkschaal experimenten met de meelworm en de zwarte soldatenvlieg. Het rapport richt zich op insecten als een veelbelovende manier om tuinbouwresten om te zetten in waardevolle eiwitten, olie en afgeleide producten. Drie projectpartners bouwden insectenfaciliteiten om erachter te komen hoe een van deze soorten op industriële schaal kan worden gekweekt, wat hun voedingsbehoeften zijn en hoe tuinbouwresten door ze kunnen worden verwerkt. Het onderzoek binnen BioBoost bevestigt de haalbaarheid van het (gedeeltelijke) gebruik van tuinbouwresten als grondstof voor de insectenindustrie. Zo kan worden bijgedragen aan een circulaire economie.

meelwormen

Veelbelovende insectensoorten

Er werden twee insectensoorten geselecteerd op basis van hun economisch potentieel en hun capaciteit om reststromen te verwerken; de meelworm (Tenebrio molitor) en de zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens). Aan het begin van het project was er weinig (publieke) kennis beschikbaar over hoe één van deze soorten op industriële schaal te kweken, hun voedingsbehoeften en of ze plantenresten kunnen verwerken. Om deze kenniskloof te dichten, hebben drie projectpartners insectenfaciliteiten gebouwd om hiernaar onderzoek te doen.

Testprotocol plantenresten

In België ontwikkelde Vives een protocol om plantenresten in het laboratorium te testen, waarbij niet alleen aandacht werd geschonken aan de prestaties en samenstelling van de larven, maar ook aan de nutritionele samenstelling van de residuen. Met dit protocol werden meerdere residuen beoordeeld. Om interessante residuen en mengsels te selecteren, werden experimenten uitgevoerd om de voedingsbehoeften van de larven vast te stellen. Met behulp van kunstmatige diëten werd een uitgangsdieet geformuleerd voor diëten op basis van tuinbouwresiduen. Het onderzoek toonde aan dat een dieet met 30% droge stof, waarvan 15% eiwit, 40% niet-vezel koolhydraten (suikers) en 2% vetten, voldoende zou moeten zijn.

onderzoek protocol

Kweken op pilotschaal

Tegelijkertijd ontwikkelde Inagro (ook in België) een kweekmethode voor meelwormen en zwarte soldaatvliegen op pilotschaal. Inagro’s experimenten tonen het potentieel aan van tuinbouwresten als een vochtbron voor de meelworm. Daarnaast formuleerde Inagro meerdere diëten voor zwarte soldatenvlieglarven waarin tuinbouwresiduen worden gecombineerd met voeders uit de varkenshouderij. Dit op basis van de nutritionele samenstelling van verschillende tuinbouwresiduen en de aanbevelingen van Vives voor een gebalanceerd dieet.

Van onderzoek tot markt

In het Verenigd Koninkrijk koos NIAB ervoor om op haar onderzoekslocatie te werken met nieuwe startende bedrijven, die dit systeem van afvalvalorisatie wilden uitproberen. Aanvankelijk werkte NIAB nauw samen met Entomics Ltd bij het ontwerp en de bouw van een faciliteit en bij de identificatie van geschikte diëten. Al snel werd besloten om een scala aan verse afvalproducten van de lokale supermarkt Sainsbury als voedingsbron te bekijken. Hiermee kon een zeer breed scala van gratis grondstoffen uit worden geprobeerd. Half 2018 werd Entomics Ltd opgesplitst in twee bedrijven. Het oorspronkelijke bedrijf besloot zich te concentreren op high-end producten. Het nieuwe bedrijf AgriGrub richtte zich op het oorspronkelijke plan om voedselafval en bijproducten te gebruiken.

Frass

Naast de testen met insectendiëten werd ook een basis gelegd voor de verdere valorisatie van insectenmest (frass). Inagro analyseerde het stikstof-en fosforgehalte van verschillende frass-monsters, terwijl AgrigGrub proeven uitvoerde met frass van de zwarte soldaatvlieglarven als bio-bestrijdingsmiddel voor bladluizen in kool.

rapport

Het volledige rapport is te vinden op de website van BioBoost onder publicaties.

Partners