Rapport ‘Green pesticides’

Het BioBoost partnerschap heeft een rapport gepubliceerd over de testresultaten met betrekking tot groene bestrijdingsmiddelen, geleid door NIAB (VK). Groene bestrijdingsmiddelen zijn producten waarvan de bestanddelen afkomstig zijn van organische bronnen. Het eindproduct wordt beschouwd als 'milieuvriendelijk ', met een minimaal tot verwaarloosbare effect op de gezondheid van mens en dier en op het ecosysteem ten opzichte van andere commerciële producten. In BioBoost werden organische bijproducten van verschillende gewas-en insectenteeltystemen getest op hun effect als biologisch bestrijdingsmiddel.

Het interimverslag "Pilot green pesticides" is te vinden bij publicaties.

De volgende resultaten werden in samenwerking met diverse commerciële partners en commerciële tuinbouw kwekerijen verkregen:

  • De toevoeging van 10% v/v- afgewerkte champignoncompost zorgt voor entmateriaal van entomopathogene schimmels in het groeisubstraat, met als gevolg een betere bestrijding van de larven van de taxuskever.
  • Het gebruik van frass (de uitgescheiden resten van wat insecten hebben gegeten) als potplantensubstraat helpt voorkomen dat taxuskevers eieren leggen in Heuchera planten.
  • Gebruik van gefermenteerde fruitafvalvocht als lokmiddel voor de Suzuki fruitvlieg verbetert de werkzaamheid van lage doses insecticiden.
  • Toevoeging van afgewerkte champignoncompost aan turfgebaseerd groeisubstraten zorgt voor verbeterde wortelkolonisatie door arbusculaire mycorrhizenschimmels en de groei van Fatsia planten.

 

effect biologisch bestrijdingsmiddel

 

In lopend onderzoek wordt ook gekeken naar het effect van organische toevoegingen en arbusculaire mycorrhizenschimmels op de groei en bloei van rozen. Het verslag zal begin volgend jaar worden bijgewerkt met de resultaten van deze proeven.

 

Partners