Partners Bioboost bezoeken Vlaanderen Circulair

Woensdag 6 september jl. hebben Willem Kemmers (BioBase Greenport Westland Oostland-NL), Veronique de Mey (Inagro-BE) en Jeroen Straver (gemeente Westland) een bezoek gebracht aan Vlaanderen Circulair in Brussel. De Vlaamse Regering heeft Vlaanderen Circulair aangesteld om de circulaire economie als transitieprioriteit door te zetten. Vlaanderen Circulair is een samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

 Vlaanderen Circulair een bredere beweging van burgers, ondernemers, middenveldorganisaties en lokale overheden die initiatieven in de circulaire economie willen opzetten. Vlaanderen Circulair heeft zes kernactiviteiten:

  • Netwerk; diverse partners samenbrengen om de uitdagingen van de circulaire economie aan te gaan;
  • Begeleiden van pioniers en pragmatische doeners;
  • Delen van kennis en sturen van gerichte beleidsrelevante onderzoeksopdrachten;
  • Promoten richtinggevend en ondersteunend beleid, en zorgen voor coördinatie tussen administraties.
  • Met gerichte instrumenten innovatie stimuleren en het versnellen van het ondernemerschap richting circulaire economie.
  • Ervoor zorgen dat de principes en goede praktijken rond circulaire economie opgeschaald en verankerd raken bij Vlaamse bedrijven, middenveldorganisaties, het onderwijs, lokale besturen en burgers.

Veronique is bezig met het opzetten van een regionaal ondernemers platform voor tuinders (en akkerbouwers) in Vlaanderen. Het wiel opnieuw uitvinden in een regio waar al het nodige gebeurt op het gebied van bio based economy is het laatste wat je dan wilt. Doordat Vlaanderen Circulair beschikt over een uitgebreid netwerk is het opzetten van een platform een stukje eenvoudiger. 

Het opzetten van een ondernemersplatform (samenwerking) is geen overbodige luxe. De markt voor (nieuwe) biobased producten lijkt zo bereikbaar en voor de hand liggend. Vanuit duurzaamheidsoogpunt is het vanzelfsprekend. De praktijk echter is doorgaans weerbarstig. Technische, financiële, juridische en organisatorische uitdagingen zijn er in alle soorten en maten. De platforms zijn bedoeld om met de triple helix partijen kennis en kunde te bundelen en zo de samenwerking aan te gaan en stappen te maken. Een uitgebreid netwerk verhoogt de kans op succes. Niet zelf het wiel uitvinden maar gebruik maken van bestaande kennis en netwerken.

Ook voor het al bestaande ondernemers platform van de Greenport Westland Oostland is dit interessant. De BioBoost partners in het Verenigd Koninkrijk en België hebben namelijk wezenlijk andere ervaring en kennis dan de Nederlandse partners. Kortom er is voldoende aanleiding om wederzijds bij elkaar in de keuken te kijken. Veronique, Willem en Jeroen hebben in ieder geval het idee opgevat om later dit jaar een platform bijeenkomt te organiseren voor Belgische, Nederlandse en Engelse ondernemers. Met thema’s als foodprocessing (waar ze in België groot in zijn), insectenkweek (Engeland en België) en planteninhoudsstoffen zijn er voldoende interessante thema’s.

www.vlaanderen-circulair.be

 

Partners