Opening nieuwe onderzoekruimtes Inagro en Vives

Op 30 januari nam Inagro zijn nieuwe kweekcellen officieel in gebruik en verzamelden zo’n 170 stakeholders in Beitem om de nieuwigheden binnen de insectensector te ontdekken. Het onderzoeksteam focust zich primair de kweek van insecten. Daarnaast wordt er ook gekeken naar mogelijkheden om insecten te gebruiken voor dierlijke voeding en het verwerken van restaurantafval bij vier insectensoorten: zwarte soldatenvliegen, huiskrekels, meelwormen en Argentijnse kakkerlakken. Bij de opening waren zowel binnen- en buitenlandse experten uit de sector om hun hun inzichten in verschillende thema’s te delen.

De mogelijkheden met insecten zijn talrijk en nemen nog altijd toe. De kleine beestjes zijn prima afvalverwerkers. Bovendien bevatten ze hoogwaardige eiwitten, vetten en mineralen, die een duurzaam alternatief kunnen vormen voor voeding voor zowel mens als dier.

“We merken dat de interesse in insecten groeit in diverse sectoren”, lichtte West-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw en Visserij Bart Naeyaert toe. De insecten worden al verwerkt in humane voeding en zijn sinds kort toegelaten in de aquacultuur. Cosmeticabedrijven en andere industriële verwerkers gebruiken de chitine uit insecten in allerlei toepassingen.      

Lees meer op onze website.

 B(u)zzz... insectenkweek in de pers

De opening van de nieuwe onderzoeksruimtes voor insectenkweek kreeg veel belangstelling van de pers. We zetten de leukste berichten in de kijker:

Partners