OOGSTEN SPRUITENTELERS BINNENKORT ALLEMAAL SPRUITKOOLSTOKKEN?

Na de oogst blijven spruitkoolstokken en -bladeren meestal achter op het veld als bodemverbeteraar. Enkele telers gebruiken de stromen ook als vers voeder voor hun dieren. Daarnaast kunnen de vezelrijke stokken ook verwerkt worden tot papier of karton. Tijdens een bijeenkomst in het Nederlandse “De Heen” bespraken onderzoekers en landbouwers de mogelijkheden van deze reststroom.

De telers geven aan dat de harde bast van de stokken na het inkuilen niet in de smaak valt bij de dieren. De harde stukken laten ze dan ook liggen. De stokken fijner malen kan een oplossing bieden.  

Papier en karton 
Na een tweede succesvolle labotest, uitgevoerd door het natuurvezelapplicatiecentrum Millvision, blijkt dat de vezelrijke spruitkoolstokken zeker potentieel hebben als grondstof voor papier. Volgens Sander Van Calker van Millvision heeft deze vezelmassa bovendien een mooie natuurlijke gebroken witte kleur, wat bij andere vezelsoorten niet altijd het geval is.  

Bodemverbeteraar
Spruitkoolstokken en -bladeren hebben zeker ook hun waarde als bodemverbeteraar. De verschillende telers die aanwezig waren op de bijeenkomst geven aan dat ze in de volggewassen tot wel 10 % extra opbrengst kunnen oogsten, dankzij de achterblijvende oogstresten uit die teelt. Zij zien ook hun bodemkwaliteit verbeteren dankzij het extra organische materiaal dat in de bodem terechtkomt.

Oogstpotentieel
De Europese spruitkoolteelt situeert zich vooral in België, Nederland en Engeland, samen goed voor meer dan 95% van het Europese areaal. Er is een totale gemiddelde productie van 230 000 ton vers vezelrijk stengelmateriaal en 190 000 tot 200 000 ton verse bladmassa die eenmaal per jaar in een korte periode beschikbaar is.  In 2019 onderzoekt Inagro samen met de Nederlandse partners ZLTO en Millvision het zuiver inkuilen van spruitkoolstokken. Het doel is om deze nevenstroom het jaarrond beschikbaar te maken als dieren- en/of insectenvoeding of als grondstof voor papier of karton. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de logistieke kosten om zo telers te kunnen voorzien van de economische waarde van hun spruitkoolstokken.    

Tabel: Voederwaarde mengkuil (01/02/2018) - Johan De Boever en Leen Vandaele - ILVO
Stukken harde bast die de dieren laten liggen.

Partners