Onderzoek naar waarde vergroting van tomatengewasrest

Op 4 december 2017 brachten projectpartners ILVO en INAGRO een bezoek aan Van Vliet om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn om meer waarde te halen uit de tomatengewasrest. Eén van de problemen vandaag is nog steeds de contaminatie met touwen en clips die verdere verwerking bemoeilijkt. Er werden als belangrijke stappen voorwaarts gezet in het zoeken naar bio-afbreekbare, in dit geval composteerbare touwen en clips. Compostering lukt dus.

De verontreining met vezels van touw verhinderd op dit moment nog een vlotte verwaarding richting papierindustrie. Na de inleiding werd een bezoek gebracht aan de composteringinstallaties op desite. Afsluitend werd er verder gebrainstormd over mogelijke alternatieve verwaardingspistes, rekening houdend met de uitdagingen gekoppeld aan dit type reststroom.

 

Snapshot inleidende presentatie Peter
Inladen zeeftrommel
Uitgezeefd touw
Uitgezeefd touw
Gezeefde fractie klaar voor compostering

Partners