Nieuwe EU richtlijnen van belang voor tuinbouwreststromen

De Europese Commissie heeft in 2015 een actieplan opgesteld om de ontwikkeling van een circulaire economie te stimuleren, onder meer door levensmiddelen die om verschillende redenen niet meer bestemd zijn voor menselijke consumptie, te benutten als grondstof voor diervoeders.

De praktijk werd tot nu toe vooral bemoeilijkt door regelgeving. Daarom heeft de Commissie op 16 april enkele richtsnoeren gepubliceerd die de wettelijke obstakels zo veel mogelijk moeten wegwerken. Het doel is het valoriseren van reststromen in de praktijk te vergemakkelijken, zonder daarbij de voedselveiligheid in het gedrang te brengen.

Die richtsnoeren moeten de nationale en lokale bevoegde autoriteiten en de bedrijven in de voedselketen ondersteuning bieden bij de toepassing van de Europese wetgeving. De richtsnoeren zijn ook voor de tuinbouw van belang, omdat zij ook op bijproducten van de levensmiddelenindustrie van toepassing zijn.

Meer info klik hier.

Europese Unie

Partners