Netwerken tijdens bijeenkomst Ondernemersplatform Plantenstoffen

Half september kwamen 12 ondernemers bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen over plantenstoffen. Peter Olsthoorn van Pothosplant praatte de aanwezigen bij over het gewas Dioscorea. Een gewas dat wortel- en stengelknolletjes ontwikkelt die stofjes bevatten met een anti-obesitas werking. Daarnaast is er gesproken over de ervaringen met de teelt, het teeltsysteem, de oogst en het traject om Dioscorea als natuurmedicijn erkend te krijgen om dit vervolgens op de markt te brengen.

Alle aanwezigen hebben ervaring met telen voor inhoudsstoffen, het tot waarde brengen  van reststromen uit de tuinbouw of hebben een serieuze interesse hierin. Gezamenlijk vormen zij het Ondernemersplatform Plantenstoffen en komen 4 a 5 keer per jaar bij elkaar, telkens op een interessante en/of inspirerende locatie. Voorafgaand aan het locatiebezoek worden ervaringen met actuele (onderzoeks-)projecten met elkaar gedeeld, contacten en tips uitgewisseld. Tussen de bijeenkomsten door worden vragen, uitnodigingen voor bijeenkomsten en ideeën onderling gedeeld.

Ook zijn ideeën voor de volgende bijeenkomst besproken. Voor de deelnemers was het ook dit keer weer een goede bijeenkomst waarna men na afloop met nieuwe kennis en ideeën weer huiswaarts keerde.

Bijeenkomst Ondernemersplatform Plantenstoffen

Partners