Meer inkomsten, minder afval!

Met deze slogan is een BioBoost campagne gestart om het besef te vergroten dat er veel meer mogelijk is met de groene reststromen uit de tuinbouw. Er worden verschillende activiteiten door de projectpartners georganiseerd in de deelnemende tuinbouwregio’s in België, Nederland en het VK. De campagne duurt nog tot eind 2019.

Waarom?
De tuinbouw produceert grote hoeveelheden 'groenafval', zoals stengels en bladeren, maar ook onverkoopbare groenten en fruit. Dat wordt nu weggegooid, gecomposteerd of er wordt groen biogas van gemaakt. Maar er zijn ook hoogwaardiger toepassingen mogelijk. We staan daarmee aan het begin, maar er blijkt steeds meer mogelijk. De campagne besteed hieraan aandacht en brengt mooie voorbeelden voor het voetlicht.

Groot potentieel
En derde van het geproduceerde voedsel wordt momenteel verspild. Ongeveer de helft daarvan bij het telen van gewassen. Groenten en fruit worden weggegooid door overproductie of om een afwijkende grootte of vorm. Daarnaast zijn er grote afvalstromen van bladeren en stengels. Er wordt steeds meer gedaan om verspilling te voorkomen, maar de reststroom uit de tuinbouw zal altijd heel groot blijven. Er is dus een enorm potentieel aan grondstoffen beschikbaar voor innovatieve toepassingen

Win-win
Gebruik van groene tuinbouwreststromen voor nieuwe toepassingen is positief voor het milieu en voor de bestrijding van de klimaatverandering. Aan de andere kant kan hoogwaardig gebruik van deze reststromen leiden tot extra inkomsten voor de tuinbouwsector en die economisch versterken.

Gevarieerde activiteiten
De doelgroep van de campagne zijn tuinbouwers en het algemene publiek in de drie tuinbouwregio’s. Hierop zijn de activiteiten toegesneden. Een paar voorbeelden. In Nederland organiseert de Greenport West-Holland themaweken rond tuinbouw en bouwmaterialen, rond tuinbouw en insectenteelt en rond tuinbouw en papieren textiel. In het VK zal op diverse evenementen een informatiestand staan en worden informatieavonden georganiseerd en in België komt hierover een thema-artikel in de krant en worden diverse bijeenkomsten gehouden. Ook wordt door het project een korte informatiefilm gemaakt. Deze komt binnenkort op de BioBoost website te staan.

Publicatie campagne in magazine “Fokus Agri&Food” juli 2019, klik hier.

Partners