Larven van de zwarte soldatenvlieg kunnen laagwaardig voedsel upgraden naar eiwitrijke biomassa

BioBoost partner Vives testte artificial diëten met verschillende eiwitinhoud om de eiwitbehoefte van zwarte soldatenvlieglarven te bepalen. Er werden high performance chromatografy (HPLC) analyses uitgevoerd om de aminozuurprofielen (AP) van de diëten en de larven vast te stellen.

De tests toonden aan dat de eiwitwaarde van de larven als diervoeder grotendeels onafhankelijk is van de substraten die worden gebruikt om ze groot te brengen. Bijgevolg kunnen lagewaardige reststromen door de larven worden opgewaardeerd tot waardevolle eiwitrijke biomassa met een hoog gehalte aan essentiële aminozuren.

Een andere bevinding geeft aan dat de aminozuren lysine en methionine, net als bij zoogdieren en vogels, essentieel zijn voor insecten. Echter bleken in deze test tekorten aan deze aminozuren niet van invloed op de groei en sterfte van de larven. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat in dit experiment de resultaten voor proline niet zo betrouwbaar waren. Als deze niet in aanmerking wordt genomen, zijn verschillen in eiwitgehalte nog steeds zichtbaar, maar veel minder uitgesproken.

Een kort verslag is te vinden bij publicaties.

Partners