Innoveren met groente- en fruitresten

Resten van groente en fruit kunnen goed dienen als grondstoffen voor nieuwe producten. Dat was een belangrijk statement dat werd gemaakt bij het BioBoost seminar op 10 november jl., dat werd georganiseerd door BioBoost partner NIAB in Cambridge. Doel van het seminar was met elkaar kennis en ervaring te delen over het economisch benutten van groene reststromen uit de tuinbouw.

Seminar
Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat meer dan 30 % van kwalitatief goede producten uit de land- en tuinbouw worden weggegooid of verspild tijdens de productie, het transport, de verkoop of door de consument. Het benutten van reststromen en zo weinig mogelijk verspillen van voedsel waren de thema’s op het door NIAB georganiseerde seminar. Tijdens dit seminar gaven vertegenwoordigers van William Jackson Food Group, supermarktketen Sainsbury Supermarkets, telers en kennisinstellingen uit Nederland, België en Engeland hun visie op het beperken van voedselverspilling en het effectiever telen en produceren binnen de voedselketen. Het seminar werd georganiseerd vanuit het BioBoost project. In dit project BioBoost werken Belgische, Engelse en Nederlandse kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen om de duurzaamheid en circulaire economie een impuls te geven.

Ontwikkelingen
Verschillende organisaties lieten zien welke innovaties mogelijk zijn en tevens bijdragen aan duurzaamheid. Zo onderzoekt de Belgische Hogeschool VIVES de geschiktheid van diverse tuinbouwafvalstromen als voedselbron voor het kweken van insecten. Deze insecten, zoals de zwarte soldaatvlieg of de meelworm, kunnen interessante eiwitbronnen zijn voor de voedings- en diervoedingsindustrie. Daarnaast heeft Vives al diverse producten ontwikkeld uit reststromen. Zo hebben ze een dip (Wonky) ontwikkeld uit reststromen die door de verpakkings- en verwerkingsindustrie niet worden benut.  

BioBoost partner NIAB, organisator van het seminar, presenteerde de eerste resultaten over het benutten van de resten van planten en van champignonkweek als natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen. De perspectieven lijken positief, maar het vergt nog wel verder onderzoek voordat dit soort producten op de markt komen.

Vezels in bouwmaterialen
Binnen BioBoost vinden er activiteiten plaats gericht op het beter benutten van het restmateriaal van de teelt van gewassen. Zo kunnen bijvoorbeeld tomatenplantenvezels worden gebruikt in bouwmaterialen. Andere partijen kijken naar een nieuwe toepassing van stoffen zoals het gebruik van de plant diascorea voor het tegengaan van obesitas of het ontwikkelen van natuurlijke bestrijdingsmiddelen uit zacht fruitafval.

Partners