Inagro bezoekt de Internationale Conferentie voor Bio-gebaseerde Materialen in Keulen

Op 15 en 16 mei kwamen meer dan 30 sprekers een uitgebreid beeld scheppen van de stand van zaken op het vlak van bio-gebaseerde materialen. Door de grote interesse in de circulaire en bio-gebaseerde economie de laatste jaren, is dit een veld dat pijlsnel evolueert. Het belang van bio-gebaseerde materialen werkt voor de landbouw in 2 richtingen: de landbouw is noodzakelijk voor vooruitgang van de bio-gebaseerde materialen, maar omgekeerd kan het ook van groot belang zijn voor de landbouw zelf.

Op de conferentie in Keulen kwamen meer dan 30 sprekers en meer dan 200 onderzoekers en experts uit allerhande sectoren samen om de vooruitgangen en struikelblokken op het gebied van bio-gebaseerde materialen te bespreken. De uitgebreide presentaties en doortastende vragenrondes achteraf toonden aan welk fenomenaal potentieel er in deze sector aanwezig is. Door de grote opkomst was dit ook het ideale event om veel nuttige contacten te leggen en de mogelijkheden te bespreken in de landbouwsector. In het kader van het BioBoost project leek het ons zeer interessant om onze opties binnen deze veelzijdige sector te verkennen. Zo kan het probleem van valorisatie van reststromen vanuit verschillende hoeken worden bekeken.

De voorwaarde om van een bio-gebaseerd materiaal te kunnen spreken is dat het materiaal wordt opgebouwd vertrekkend van een biologische koolstofbron. Voorbeelden daarvan zijn houtresten of gewassen die specifiek voor het gebruik als grondstof voor bio-gebaseerde materialen geteeld worden. Interessanter is dat ook reststromen van de land- en tuinbouw hier een ideale kandidaat voor zijn. Deze worden nu vaak op het veld achtergelaten of afgevoerd. Via deze weg zouden ze gevaloriseerd kunnen worden tot bio-gebaseerde materialen die voor een brede waaier aan toepassingen kunnen gebruikt worden.

Bio-gebaseerde materialen kunnen ook een oplossing bieden voor problemen in land- en tuinbouw. Zo worden de stengels die overblijven na de teelt van de tomaten weggehaald uit de serre en verbrand. Dit gebeurt omdat er na de oogst nog veel clips en touwen achterblijven tussen de stengels. Dit zorgt ervoor dat ze moeilijk te verwerken zijn. Ook het handmatig verwijderen van touw en clips is financieel niet interessant en wordt dan ook niet gedaan. Dit probleem kan opgelost worden door op zoek te gaan naar een materiaal dat composteerbaar is om touw en clips van te maken. Zo’n opties kwamen op de conferentie veelvuldig aan bod. Zo kunnen deze afgebroken worden tijdens het composteerproces. Dit is dus een ideale methode voor de verwaarding van deze reststroom.

Ongetwijfeld zijn er nog problemen of mogelijke verbeteringen binnen de landbouwsector waar biomaterialen in de toekomst een oplossing voor kunnen bieden!

 

International Conference on Bio-based Materials
International Conference on Bio-based Materials

Partners