Geslaagd eindevent ‘Naar een circulaire (glas)tuinbouwsector!’

Op 7 oktober vond de afsluiting van het project BioBoost plaats met een webinar. Hierin kwamen voorbeelden aan de orde van nieuwe toepassingen van tuinbouwrestromen en de ervaring die daarmee in het project is opgedaan. Ook werden de met het project verkregen inzichten van de projectpartners gedeeld over wat er nodig is om de verwaarding van tuinbouwreststromen tot een succes te maken. Zo’n 100 deelnemers volgende het webinar en hun vragen werden door een panel beantwoord. Het webinar voorzag duidelijk in een behoefte, zo bleek uit de vele positieve reacties.

De volgende onderwerpen en sprekers kwamen na een welkom van wethouder Albert Abee van de gemeente Westland aan de orde onder leiding van moderator Maurice Wubben:

  • Waar gaat BioBoost over en wat is er gebeurd?, door Jeroen Straver, projectleider gemeente Westland
  • Perspectieven van insectenteelt op plantaardige resten, door o.a. Carl Coudron, onderzoeker bij Inagro
  • Oplossingsrichtingen voor tuinbouwreststromen door Willem Kemmers, Greenport West-Holland
  • Thee van tuinbouwresten, door o.a. Charl GoossensGova Laurierkwekerij
  • Perspectieven voor groene pesticiden door Lydia Smith, NIAB Cambridge
  • Een nieuwe onderwijsmodule met spel door An Callens, onderzoeker bij Vives
  • Bart van Droogenbrockvan ILVO ging in op de hoofdelementen van een strategie om gebruik van tuinbouwrestromen te bevorderen
  • Het BioBoost Platform, wat kan je ermee en hoe doe je mee? Willem Kemmersvan Greenport West-Holland gaf hier het antwoord op.

Ook werd getoond hoe het eerste exemplaar van de door het project gemaakte brochure ‘Van afval naar inkomstenbron! Beter gebruik van tuinbouwreststromen’ door wethouder Albert Abee van de gemeente Westland werd aangeboden aan gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland (zie het betreffende nieuwsbericht hierover).

Het gehele webinar is terug te zien via deze link (duur 2 uur).

Partners