Digitaal platform voor biobased tuinbouw gelanceerd

Om kennis en ideeën op het gebied van biobased tuinbouw beter te kunnen delen is er door BioBoost een digitaal platform ontwikkeld. Dit platform heeft tot doel te stimuleren en te inspireren en biobased initiatieven in de tuinbouw te verbinden. Het platform werd 13 november officieel gelanceerd door Karin Zwinkels, wethouder van de gemeente Westland. Met een druk op de knop in de Raadszaal van het gemeentehuis van Westland werd door haar de website in werking gesteld.

BioBoost Platform vult lacune

Het platform genaamd ‘BioBoost Platform’, is ontwikkeld onder leiding van de gemeente Westland. De biobased economy biedt enorme kansen voor de tuinbouw. Die kansen verdienen ondersteuning en stimulans. Daarom startte de gemeente Westland enkele jaren geleden het Interreg-project BioBoost, dat de ontwikkeling stimuleert van een bio economie en het hergebruik van groene reststromen in de tuinbouwsector. Omdat geconstateerd werd dat informatie en ideeën over praktische toepassingen van tuinbouwrestromen moeilijk te vinden zijn en ook een centrale plek hiervoor ontbreekt, ontstond het plan om hier iets aan te doen. Met behulp van Europa en de partners in het BioBoost project heeft dit geleid tot dit nieuwe online platform.

Voorbeelden inspireren

De kern van het platform wordt gevormd door voorbeelden van allerlei nieuwe toepassingen van tuinbouwrestromen. Soms heel innovatief, zoals het gebruik van tomatenstengels voor het maken van textiel, of leer gemaakt van appels. Soms meer een variatie op een bekend thema, zoals gebruik van afwijkende of overbodige tuinbouwproducten voor een nieuw voedselproduct. Hoe dan ook al deze voorbeelden laten zien dat er veel meer mogelijk is dan gedacht en ze nodigen uit om zelf over deze of andere nieuwe toepassingen na te gaan denken. En dat is net de bedoeling. Daarnaast kan je via het platform in contact komen met anderen die hier ook mee bezig zijn en ervaring en expertise hebben. En uiteraard kan je op het platform je eigen ideeën en ervaringen toevoegen. Hiermee groeit het platform en wordt het steeds meer een ‘community’.

Toekomst gewaarborgd

Het project BioBoost eindigt volgend jaar, maar het BioBoost Platform zal blijven bestaan. De Greenport West-Holland en Green Chemistry Campus zullen samen het beheer van het platform op zich nemen en daarmee de toekomst van het platform waarborgen. Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband van overheden, ondernemers, onderzoeksorganisatie en onderwijsinstellingen in de tuinbouw. Green Chemistry Campus is een accelerator voor de opschaling van biobased innovaties. Greenport West-Holland en Green Chemistry Campus hebben de 13e november hierover een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. En daarmee was het dus dubbel feest!

Jolanda Heistek en Petra Koenders tekenen de overeenkomst voor het beheer van het BioBoost Platform.

Kringlooptuinbouw heeft de toekomst

Bij de lancering van het BioBoost Platform ging wethouder Karin Zwinkels in op de enorme uitdaging die er is om in de toekomst voldoende veilig voedsel te kunnen produceren. We kunnen ons niet permitteren tuinbouwproducten al tijdens de teelt verloren te laten gaan. Maar zij ziet het ook als een enorme kans om die uitdaging op te pakken en de rest van de wereld te laten zien hoe inventief we zijn en dat we vooroplopen. Ook de omschakeling van op olie-gebaseerde materialen naar die van natuurlijke materialen geeft een steun in de rug om de tuinbouw meer duurzaam en circulair te maken. Met een biobased tuinbouw kan ook in de toekomst een goede boterham worden verdiend, is haar overtuiging.

Met een druk op de knop stelt Wethouder Karin Zwinkels het BioBoost Platform in werking.

Voorbeelden

Twee initiatiefnemers gaven voorbeelden van hoe zij bezig zijn met het benutten van landbouwrestromen.

Allereerst kwam Barbara Schrammeijer, docent-onderzoeker van de Hogeschool van Rotterdam aan het woord. Zij onderzoekt met studenten hoe biomassa van reststromen uit de agrosector zo compleet mogelijk kan worden verwaard. Daarbij wordt ook gekeken naar de economische haalbaarheid en logistieke organisatie. Uiteindelijk doel is tot een zo compleet mogelijk model voor reststroomverwaarding te komen inclusief een stapsgewijze methodologische aanpak en zo bij te dragen aan verdere verduurzaming van de agri/horticultuur sector. Men kijkt onder andere naar niet verkochte bloemen bij Royal Flora Holland in samenwerking met Milgro.

Daarna introduceerden Anique, Isabelle en Mylène van BonBorange bonbons met een vulling gemaakt van sinaasappelschillen. Sinaasappelschillen zijn de reststromen van de sap-productie. Per jaar worden in Nederland 10.000 vrachtwagens met sinaasappelschillen weggegooid. BonBorange wil deze reststroom zo optimaal mogelijk gebruiken en daarom verwerken zij dit in een bonbon. In sinaasappelschillen zitten waardevolle stoffen, zoals vitamine c, oliën, vezels en pectine.

De gepresenteerde voorbeelden zijn natuurlijk op het BioBoost Platform terug te vinden: www.bioboost-platform.com

Bekijk hieronder het videoverslag van het event.

 

Partners