Brochure ‘Van afval naar inkomstenbron! Beter gebruik van tuinbouwreststromen’

Op 18 september is door wethouder Albert Abee van de gemeente Westland het eerste exemplaar  van de door BioBoost gemaakt brochure ‘Van afval naar inkomstenbron! Beter gebruik van tuinbouwreststromen!’ aangeboden aan gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland. De brochure legt uit waar het om gaat bij hergebruik van tuinbouwrestromen en waarom dat belangrijk is.

Er komen voorbeelden van nieuwe toepassingen aan de orde, maar ook welke hindernissen zijn te overwinnen voor succesvol gebruik van restromen voor nieuwe producten, en wat daarvoor nodig is. Het doel van deze brochure is tevens om de overheden en andere stakeholders te informeren over de hoofdelementen van een strategie die is ontwikkeld om zinvol gebruik van tuinbouwrestromen echt een boost te geven.

Op basis van het werk in het BioBoost project en de interacties met de stakeholders in de tuinbouwsector zijn de onderstaande vier belangrijke succesfactoren voor het versnellen van een biobased en circulaire tuinbouw elementen door de projectpartners geïdentificeerd.

Slimme communicatie en samenwerking

De bio-economie kan alleen succesvol vanaf de aanbodzijde zijn, wanneer de samenleving weet wat een bio-economie is en haar producten en diensten verwelkomt. Omgekeerd moeten leveranciers binnen de waardeketen de voordelen en perspectieven zien. Je zou kunnen zeggen dat een push and- pull-aanpak nodig is: duwen door de leveranciers, trekken door de consumenten. Een echte verandering kan alleen worden doorgevoerd door deelname van alle spelers in de productie- en waardeketen en door het creëren van de juiste voorwaarden voor betrokkenheid van alle belanghebbenden, inclusief overheden.

Wegnemen van belemmeringen

Momenteel zijn er tal van obstakels voor het omarmen van een meer circulaire bio-economie; zoals in wetgeving, technologie, sociale perceptie en financiering. Deze moeten worden aangepakt om een biobased en circulaire ontwikkeling in de tuinbouw mogelijk te maken, zodat we af kunnen van het huidige gebruik van fossiele reserves en verspillingspraktijken. Het is van het grootste belang om deze obstakels hoog op de agenda te plaatsen en oplossingen te vinden.

Voorbeelden creëren door ondernemers te faciliteren met innovaties

Om bestaande praktijken te veranderen en de voordelen van een biobased en circulaire tuinbouw (op de lange termijn) hard te maken, zijn goede voorbeelden cruciaal. Om mogelijke routes naar valorisatie en naar duurzame praktijken te laten zien, maar ook om te inspireren tot ideeën tot en tot actie. Gerichte ondersteuning van ondernemende bedrijven met geld of kennis is noodzakelijk om deze voorbeelden te creëren en het aantal mogelijke toepassingen te vergroten.

Verbetering van de toegankelijkheid van kennis en informatie

Er bestaan al veel goede voorbeelden, met ook waardevolle informatie, maar ze zijn vaak moeilijk te vinden. Het verbeteren van de mogelijkheid om informatie op maat te vinden, te delen en te verstrekken, is van cruciaal belang om de noodzakelijke overgang te versnellen.

De brochure is te vinden bij publicaties.

Partners