Bioboost partner geeft presentatie over de Valorisatie van witloofwortelen

Witloofwortelen zijn een bijproduct in de productie van witloof. Momenteel beperkt de toepassing van deze geforceerde wortelen zich tot het gebruik als veevoeder. Onderzoek toont echter aan dat deze wortelen interessante inhoudsstoffen bevatten. Dit biedt nieuwe perspectieven. Bekijk de rest van het programma van de 3e contactdag aardappelen, groenten en fruit.

 

Partners