BioBoost ontmoet zusterprojecten

Op 22 november vond in Melle (BE) een bijzondere ontmoeting plaats. Deelnemers vanuit vijf projecten die zich op één of andere manier met landbouwreststromen bezighouden kwamen bij elkaar om kennis en informatie te delen en te bekijken hoe ze kunnen samenwerken. De projecten worden uit vier verschillende Interregprogramma’s meegefinancierd.

Naast BioBoost (2 Zeeënprogramma) waren dit Food from food (Vlaanderen-Nederland), Food Heroes (Noordwest Europa), SmartBiocontrol/BioProtect (France-Wallonie-Vlaanderen) en Growing a Green Future (Vlaanderen-Nederland). Op de website van deze projecten is te vinden waar ze zich precies mee bezighouden.

Geconstateerd werd dat er diverse samenwerkingsmogelijkheden zijn op de inhoud, maar dat het ook interessant is om te bekijken hoe bij de communicatie en verspreiding van resultaten kan worden samengewerkt. Ook het delen van ervaringen en inzichten over hoe het gebruik van landbouwrestromen voor nieuwe toepassingen kan worden gestimuleerd bleek zinvol. Hierover gaan de projecten nog een keer verder praten. Het resultaat daarvan kan belangrijke input zijn van de door BioBoost nog te ontwikkelen stimuleringsstrategie.

Partners