BioBoost film: Meer inkomsten, minder afval!

Met deze slogan is BioBoost een campagne gestart om het besef te vergroten dat er veel meer mogelijk is met de groene reststromen uit de tuinbouw en laten we dit zien in de BioBoost film!

Waarom?
De tuinbouw produceert grote hoeveelheden 'groenafval', zoals stengels en bladeren, maar ook onverkoopbare groenten en fruit. Dat wordt nu weggegooid, gecomposteerd of er wordt groen biogas van gemaakt. Maar er zijn ook hoogwaardiger toepassingen mogelijk. We staan daarmee aan het begin, maar er blijkt steeds meer mogelijk. De campagne besteed hieraan aandacht en brengt mooie voorbeelden voor het voetlicht.

Groot potentieel
Een derde van het geproduceerde voedsel wordt momenteel verspild. Ongeveer de helft daarvan bij het telen van gewassen. Groenten en fruit worden weggegooid door overproductie of om een afwijkende grootte of vorm. Daarnaast zijn er grote afvalstromen van bladeren en stengels. Er wordt steeds meer gedaan om verspilling te voorkomen, maar de reststroom uit de tuinbouw zal altijd heel groot blijven. Er is dus een enorm potentieel aan grondstoffen beschikbaar voor innovatieve toepassingen

Win-win
Gebruik van groene tuinbouwreststromen voor nieuwe toepassingen is positief voor het milieu en voor de bestrijding van de klimaatverandering. Aan de andere kant kan hoogwaardig gebruik van deze reststromen leiden tot extra inkomsten voor de tuinbouwsector en die economisch versterken.

Partners