BioBoost actief bij Witlof Biënnale 2018 en Food WasteNet event

Op 28 en 29 september vond in Etten-Leur(NL) de Witlof Biënnale 2018 plaats. Hier komt de gehele witlofsector van westelijk Europa  bijeen om de ontwikkelingen in de witlofsector te bespreken.  BioBoost partner Ilvo gaf hier acte de présence om met een presentatie en discussie de mogelijkheden van gebruik van witlofresten onder de aandacht te brengen.

Op 12 en 13 november organiseerde de Britse organisatie FoodWasteNet in Nottingham (UK) het event ‘Field Waste Valorisation - the next steps?’ FoodWasteNet is een Britse koepelorganisatie die tot doel heeft voedselafval- en -reststromen te valoriseren. BioBoost partners gaven een tweetal lezingen:

  • Lydia Smith, NIAB: “Biotransformations of blackberry waste for new colourants”
  • Bart Van Droogenbroeck, ILVO: “ Food Up-cycling of underutilized biomass fractions from the agri-food chain”

Partners