Belemmeringen voor de circulaire economie doorbreken

Het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht (Nederland) en Deloitte hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de belemmeringen voor de circulaire economie (CE) in de Europese Unie. Voor dit onderzoek is een enquête uitgevoerd bij bedrijven en overheden en zijn interviews gehouden met deskundigen. Er kwamen twee typen belemmeringen naar voren als belangrijkste obstakels.

Ten eerste zijn er de culturele belemmeringen van een gebrek aan bewustzijn en belangstelling bij de consument, alsmede een terughoudende bedrijfscultuur. Deze bevinding is in strijd met de bewering dat het concept van de circulaire economie hyped. Integendeel, het concept is wellicht meer een niche discussie tussen duurzame ontwikkelingsprofessionals.

Ten tweede komen marktbelemmeringen naar voren als kernobstakel, met name lage prijzen voor grondstoffen en hoge investeringskosten vooraf voor circulaire business modellen.

Overheidsbemoeienis kan nodig zijn om de marktbelemmeringen weg te nemen en zo vervolgens ook bij te dragen aan het overwinnen van culturele belemmeringen. Culturele belemmeringen moeten ook worden overwonnen door circulaire start-ups. En, ook al is er nog geen circulaire start-up die wereldwijd de krantenkoppen heeft gehaald, dit kan snel veranderen.

Het volledige verslag (oktober 2017) is hier te lezen.

Partners