1 meelworm, 2 meelwormen, …. 3,254,982 meelwormen

Onderzoeker David Deruytter van Inagro presenteerde namens BioBoost op de European Federation of Animal Science conferentie (EAAP, 27-31 augustus 2018) onderzoeksresultaten over de kweek van meelwormen. Hij kreeg de prijs voor beste presentatie in zijn categorie!

Als landbouwer is het belangrijk om te weten hoeveel dieren je hebt. Met dit gegeven is het voer exact te doseren of toekomstige inkomsten in te schatten. Het aantal koeien in de wei is makkelijk te tellen Bij meelwormen ligt dit een stuk moeilijker. Het gaat snel om duizenden tot tienduizenden larfjes die, zeker de eerste week, bijna nog niet zichtbaar zijn. Het aantal meelwormen per bak te weten is wel noodzakelijk om de insecten efficiënt op grote schaal te kunnen kweken. Hoe tel je meelwormen? Inagro heeft dit uitgezocht binnen het project BioBoost.

Opbrengst voorspellen met formule
De onderzoekers pasten verschillende technieken toe. Eerst is er een groot experiment opgezet met verschillende hoeveelheden kevers, verschillende aantal dagen dat er eitjes worden gelegd en verschillende grootte van bakken. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid nakomelingen vrij accuraat voorspeld kan worden op basis van deze drie variabelen.

Uit dit onderzoek blijkt tevens dat de relatie tussen het aantal dagen dat de kevers eitjes leggen en het aantal kevers per bak omgekeerd evenredig is. Dit wil zeggen dat het aantal dagen maal twee of het aantal kevers maal twee hetzelfde effect heeft op het aantal nakomelingen.

Met dit model kan niet alleen de opbrengst worden voorspeld, die kan ook worden gestuurd. Er kan worden berekend hoeveel kevers hoe lang eitjes moeten leggen om 1 kg meelwormen te produceren. Tijdens het onderzoek bij Inagro bleek dat er 10,000 meelwormen gekweekt kunnen worden uit 110 gram kevers, die voor 7 dagen eitjes leggen in een bak van 60x40 cm.

Aantal actief sturen
Naast het voorspellen van aantal nakomelingen, kan er ook actief op het aantal gestuurd worden. Hiervoor moet men de eitjes van de meelworm kunnen oogsten. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat de kever van nature haar eitje wil plakken aan een object, meestal de bakbodem.

Bij Inagro is hiervoor gaas ontwikkeld. De kevers worden beetgenomen en leggen hun eitje los in bloem. De dag erna kunnen de eitjes perfect uit de bloem gezeefd worden. Nadien kan een zelfgekozen aantal meelwormen worden gedoseerd in bakken. Een voordeel hierbij is het voorkomen van kannibalisme (kevers die eitjes eten). Dit zorgt voor een veel hogere opbrengst tegenover de klassieke manier van kweken.

David Deruytter (Inagro) tijdens zijn presentatie bij EAAP.

Partners