Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Slotevent BioBoost 2020 geannuleerd

Slotevent BioBoost 2020 geannuleerd

Vanwege het coronavirus is het ‘Slotevent BioBoost 2020’ geannuleerd. Het zal mogelijk op een later moment alsnog plaatsvinden.

Uitnodiging voor slotevent BioBoost 2020

Uitnodiging voor slotevent BioBoost 2020

Graag nodigen we u uit voor het slotevent van het BioBoost-project op 22 april 2020! De bijeenkomst heeft als thema: Naar een circulaire (glas)tuinbouwsector. Diverse sprekers gaan in op de toekomst van de circulaire tuinbouw en de lessons learned vanuit het BioBoost-project. Het event start om 12.00 uur met een inloop en eindigt om 17.30 uur met aansluitend een netwerkborrel.

Lees meer

Rapport oogsttechnieken en logistieke keten

Rapport oogsttechnieken en logistieke keten

BioBoost publiceerde een rapport over de oogsttechnieken en logistieke keten in de tuinbouw. Tijdens verschillende fases in de voedselketen worden bijproducten geproduceerd. Een deel van deze bijproducten kan eventueel worden gevaloriseerd. Het rapport focust op de bijproducten die tijdens het oogsten ontstaan.

Lees meer

Rapport ‘Insectenteelt’

Rapport ‘Insectenteelt’

Het BioBoost partnerschap heeft een rapport uitgebracht over de laboratorium- en praktijkschaal experimenten met de meelworm en de zwarte soldatenvlieg. Het rapport richt zich op insecten als een veelbelovende manier om tuinbouwresten om te zetten in waardevolle eiwitten, olie en afgeleide producten. Drie projectpartners bouwden insectenfaciliteiten om erachter te komen hoe een van deze soorten op industriële schaal kan worden gekweekt, wat hun voedingsbehoeften zijn en hoe tuinbouwresten door ze kunnen worden verwerkt. Het onderzoek binnen BioBoost bevestigt de haalbaarheid van het (gedeeltelijke) gebruik van tuinbouwresten als grondstof voor de insectenindustrie. Zo kan worden bijgedragen aan een circulaire economie.

Lees meer

Digitaal platform voor biobased tuinbouw gelanceerd

Digitaal platform voor biobased tuinbouw gelanceerd

Om kennis en ideeën op het gebied van biobased tuinbouw beter te kunnen delen is er door BioBoost een digitaal platform ontwikkeld. Dit platform heeft tot doel te stimuleren en te inspireren en biobased initiatieven in de tuinbouw te verbinden. Het platform werd 13 november officieel gelanceerd door Karin Zwinkels, wethouder van de gemeente Westland. Met een druk op de knop in de Raadszaal van het gemeentehuis van Westland werd door haar de website in werking gesteld.

Lees meer

Save the date: 22 april 2020 Slotevent BioBoost

Save the date: 22 april 2020 Slotevent BioBoost

Op woensdag 22 april 2020 vindt het Slotevent van BioBoost plaats in het World Horti Center in Naaldwijk (NL). Het event begint om 12.00 uur en duurt de hele middag. Noteer dit alvast in uw agenda!

Lees meer

Leermodule met klimaatspel gereed

Leermodule met klimaatspel gereed

Het Provinciaal technisch Instituut van Kortrijk (BE) had de primeur en ontving 7 november het eerste lespakket dat door het project BioBoost is ontwikkeld. Het lespakket bestaat uit een kant-en-klare leermodule met een bordspel. BioBoost partner Hogeschool Vives was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het lespakket, dat is bedoeld voor leerlingen in het middelbaar onderwijs. In totaal zijn 500 spellen gratis beschikbaar voor scholen.

 

 

Lees meer

Rapport ‘Pilot Cosmetics'

Rapport ‘Pilot Cosmetics'

Het BioBoost partnerschap heeft een rapport gepubliceerd over de resultaten van een pilot, geleid door NIAB in het VK, die betrekking heeft op valorisatie van organische bijproducten om nieuwe producten voor cosmetica te produceren. In de pilot werden organische bijproducten van verschillende origine getest op hun potentieel als kleurstoffen, zoals zwarte bes, bramen en walnoot.

Lees meer

Handige minipapers voor de implementatie van een circulaire tuinbouw

Handige minipapers voor de implementatie van een circulaire tuinbouw

De focus groep EIP-AGRI – circulaire tuinbouw publiceerde vijf minipapers die kunnen helpen om een circulaire tuinbouw te realiseren. Een ervan betreft de valorisatie van biomassa. Het Europees Innovatiepartnerschap voor de Landbouw (EIP-AGRI) werd gelanceerd door de Europese Commissie in 2012 en heeft als doel om een concurrerende en duurzame land-en bosbouw te bevorderen die "meer en beter van minder realiseert".

Lees meer

Worden boerderijen in de (nabije) toekomst insectenkwekerijen?

Worden boerderijen in de (nabije) toekomst insectenkwekerijen?

Op 17 oktober kwamen bijna 100 geïnteresseerden naar de eerste infoavond ‘insecten kweken voor landbouwers’ bij partner in het BioBoost project Inagro. Voor de meeste aanwezigen was het een eerste kennismaking met de wetgeving, techniek en rendabiliteit van insectenkweek. Na de theorie, kregen de aanwezigen ook een rondleiding in de kweekruimtes bij Inagro.

Lees meer

De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek

De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek

Reststromen gebruiken voor de Biobased economie biedt enorme kansen voor de Greenport. Maar hoe zien die kansen eruit? Hoe zijn ze verzilveren? En hoe werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen hieraan samen? Daarover gaan drie themaweken die Greenport West-Holland en het project Bioboost dit najaar organiseren.

Lees meer

Rapport ‘Green pesticides’

Rapport ‘Green pesticides’

Het BioBoost partnerschap heeft een rapport gepubliceerd over de testresultaten met betrekking tot groene bestrijdingsmiddelen, geleid door NIAB (VK).

Lees meer

Meer voorbeelden nodig van producten van tuinbouwreststromen

Meer voorbeelden nodig van producten van tuinbouwreststromen

Op zondag 25 augustus bedankte BioBoostpartner Inagro zijn proefveldhouders met een feestelijke barbecue en een rondleiding op de site in Beitem (BE). Een perfecte gelegenheid om hen kennis te laten maken met de circulaire economie. Tijdens het nuttigen van een glaasje yaconsap, vulden de land- en tuinbouwers hierover een enquête in. De resultaten lees je in dit artikel.

 

Lees meer

Week van de biobased bouwmaterialen

Week van de biobased bouwmaterialen

Vorige week werd de eerste thema week in Nederland georganiseerd door Greenport West-Holland namens het project BioBoost voor de awareness campagne ‘Meer inkomsten, minder afval!’ Deelnemers aan de rondleiding bij het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) en aan het mini-symposium ‘Tuinbouwreststromen en biobased bouwmaterialen’ werden geïnformeerd over het gebruik van reststromen voor biobased bouwmaterialen en de enorme kansen hierbij voor de Greenport.

Lees meer

BioBoost film: Meer inkomsten, minder afval!

BioBoost film: Meer inkomsten, minder afval!

Met deze slogan is BioBoost een campagne gestart om het besef te vergroten dat er veel meer mogelijk is met de groene reststromen uit de tuinbouw en laten we dit zien in de BioBoost film!

Lees meer

EU ban op wegwerpplastic kans voor biobased oplossingen: Minder plastic verpakkingen van groente en fruit

EU ban op wegwerpplastic kans voor biobased oplossingen:  Minder plastic verpakkingen van groente en fruit

Het Europese parlement heeft op 21 mei jl. ingestemd met een verbod op wegwerpplastic. Zo zijn plastic wegwerpbestek, rietjes en wattenstaafjes vanaf 2021 verboden, evenals bepaalde soorten plastic verpakkingsmateriaal. Ook moeten lidstaten in 2029 90 procent van alle plastic flessen inzamelen en moeten ze voor 30 procent uit gerecycled materiaal bestaan. 

Lees meer

Partners