Week van de biobased textiel en papier

9-13 december 

Reststromen gebruiken voor de Biobased economie biedt enorme kansen. Maar hoe zien die kansen eruit? Hoe zijn ze te verzilveren? En hoe werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen hieraan samen? Daarover gaan drie themaweken die Greenport West-Holland voor het project BioBoost dit najaar organiseert.

Tijdens deze week kunt u onder meer deelnemen aan een excursie en een mini-symposium. Meer informatie over het programma en over uw deelname kunt u binnenkort hier lezen, maar zet “Week van de biobased textiel en papier” alvast in uw agenda.

Partners