Open Bedrijvendag ILVO

Partner ILVO doet aan onderzoek met oog voor evoluties in de maatschappij en vragen uit de agrovoeding. Om die te capteren doen de onderzoekers aan co-creatie in living labs met andere onderzoeksinstellingen, landbouwers, beleid en industrie.

Daarnaast doet ILVO aan wetenschappelijke kennisopbouw en voert het hooggespecialiseerde analyses uit. Tot slot biedt ILVO onderzoek op maat, confidentieel en professioneel.

In de afdeling Plant spitst het onderzoek zich toe op betere gewassen, nieuwe teelten en duurzame teelttechnieken. In de Food Pilot gaat het om vragen over de houdbaarheid van voedingsproducten, het verbeteren van smaak, enz.

Adres: ILVO Plant | Caritasstraat 39 | 9090 Melle | T 09 272 29 00

ilvo@ilvo.vlaanderen.be | www.ilvo.vlaanderen.be

Partners