Stabiliseren van tuinbouwafval, waarde-vergrotende technieken en ontwikkelen van recepturen

Het testen van stabilisatie- en conserveertechnieken op de belangrijkste tuinbouw-afvalstromen.

De eerste fase van de verwerking van tuinbouwafvalstromen, na het verzamelen ervan, is stabiliseren. Dankzij stabiliseren worden de waardevolle componenten bewaard, die later gebruikt kunnen worden als grondstof in levensmiddelen, diervoeding, cosmetica, etc.

Een aantal technieken zoals drogen, verwarmen, bevriezen, fermentatie, extractie etc. wordt getest op de belangrijkste afvalstromen van de drie regio’s. Ook de volgende stappen, voor het daadwerkelijk verwerken, worden getest, zoals schoonmaken, vermalen en conserveringstechnieken.

Door de drie betrokken regio’s in het project in NL, BE en UK zijn de belangrijkste tuinbouwafvalstromen geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie zijn 15 gewassen geselecteerd voor een literatuurstudie. Deze literatuurstudie zal gaan over de stabilisatietechnieken en relevante parameters en over de uit voedingsoogpunt relevante planteninhoudstoffen.

Coördinatie: Vives

Activiteiten 2020

6 April 2020

Er is een rapport gepubliceerd over nieuwe toepassingen van een aantal reststromen in de food sector. Hiervoor werden voorbewerkingsmethoden getest. Ook werden halffabricaten en volledige voedingsproducten ontwikkeld.

Het rapport is te vinden bij 'publicaties'

Activiteiten 2019

29 maart 2019

Er is een rapport gepubliceerd over de resultaten van de tests met methoden en technieken om tuinbouwreststromen te stabiliseren. In het rapport wordt de stabilisatie met thermische behandelingen, met koeltechnieken, met fermentatie en met droogmethoden geëvalueerd.

Het rapport is te vinden bij ‘publicaties’.

Activiteiten 2018

Op basis van contacten met telers en stakeholders uit de keten is een set van activiteiten (studie, analyses, testen) in gang gezet door ILVO en VIVES om het potentieel van verschillende stabilisatietechnieken vast te stellen als een eerste stap van beter gebruik van tuinbouwbiomassa-fracties; verhitting, koeling, fermentatie en drogen.

Het resultaat van de literatuurstudie bestaat uit twee excel bladen. Eén geeft een overzicht van de meest relevante wetenschappelijk publicaties over de genoemde vier stabilisatietechnieken. De andere geeft een duidelijk overzicht van relevante macronutriënten, micronutriënten en bioactieve componenten van vijftien geselecteerde gewassen.

De resultaten van de stabilisatieproeven met verschillende methoden en technieken zijn eind 2018 samengevat in een rapport. Dat rapport zal begin 2019 op de projectwebsite worden gepubliceerd.

Er zijn verschillende processtappen uitgevoerd te behoeve van verder gebruik van de gestabiliseerde ingrediënten. Om te beginnen zijn er door ILVO en VIVES  de eerste testen in gang gezet voor de volgende voorbewerkingstechnieken:

  • Zuivering: spoelen, wassen met water, in batches of in een continu-systeem
  • Snijden, malen: verschillende maalsystemen zijn uitgeprobeerd
  • Persen-ontwateren: zowel hydro-pers als de meer innovatieve laagzuurstof spiraalfilterpers zijn getest.-
  • Extractie: in samenwerking met het project Bio2Bio.

Samen met stakeholder en met de nieuwe partners in het project (Tomabel, Comgoed en Sustainable Protein) zijn voorbereidende testen opgezet om het potentieel van verschillende waarde-vermeerderende technieken technologieën te bepalen, zoals het gebruik van een laagzuurstof spiraalfilterpers om ingrediënten voor voedsel en drankjes te maken. Een tweede voorbeeld is het gebruik van deze pers voor het verkrijgen van voedselingrediënten uit  2e klasse witlof.

Ook zijn samen met geïnteresseerde stakeholders voorbereidende testen opgezet voor sap uit onverkoopbare klasse 2 tomaten de houdbaarheid te vergroten door hittebehandelingen en ook de stabiliteit en microbiële veiligheid te vergroten. Tevens zijn hittebehandelingen getest met het oog op de houdbaarheid van spiraalfilterperseng  verkregen fracties van witlof-bijproducten. Ook zijn in de loop van 2018 de eerste testen opgezet voor spruitjes.

Er zijn als voorbeeld twee vegetarische burgers ontwikkeld op basis van tuinbouwresten: een groene-bonen-burger en een bierborstel-burger. Ten minste 50% van beide burgers zijn van tuinbouwrestanten. Beide burgers voldoen aan de kwaliteitseisen: eiwitbron en vezelrijk. Beide burgers kunne ook als veganistische burger worden geproduceerd. Verschillende brouwerijen hebben al interesse getoond om de bierborstel-burger te gaan maken en als ‘bier’ burgers te gaan verkopen. Bierborstel is ene product dat achterblijft bij het brouwen van bier. Zie ook het artikel hierover bij ‘nieuws’.

Ook zijn er een aantal fermentatieproducten gemaakt op basis van tuinbouwresten: gefermenteerde bonen, gefermenteerde tomatensalsa en gefermenteerd bierborstelkoekjes. Zes studenten van Hogeschool VIVES hebben de dips op de markt gebracht in het kader van een Small Business project. Zie het artikel hier over bij ‘nieuws’.

Terug naar overzicht

Partners