Stabiliseren van tuinbouwafval

Het testen van stabilisatie- en conserveertechnieken op de belangrijkste tuinbouw-afvalstromen.

De eerste fase van de verwerking van tuinbouwafvalstromen, na het verzamelen ervan, is stabiliseren. Dankzij stabiliseren worden de waardevolle componenten bewaard, die later gebruikt kunnen worden als grondstof in levensmiddelen, diervoeding, cosmetica, etc.

Een aantal technieken zoals drogen, verwarmen, bevriezen, fermentatie, extractie etc. wordt getest op de belangrijkste afvalstromen van de drie regio’s. Ook de volgende stappen, voor het daadwerkelijk verwerken, worden getest, zoals schoonmaken, vermalen en conserveringstechnieken.

Coördinatie: Vives

Update activiteiten 2017

Door de drie betrokken regio’s in het project in NL, BE en UK zijn de belangrijkste tuinbouwafvalstromen geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie zijn 15 gewassen geselecteerd voor een literatuurstudie. Deze literatuurstudie zal gaan over de stabilisatietechnieken en relevante parameters en over de uit voedingsoogpunt relevante planteninhoudstoffen.

Terug naar overzicht

Partners