Regionale samenwerkingen

Er worden regionale platforms in de drie regio’s opgezet om de bio-economie te stimuleren.

In de drie regio’s in het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland, worden regionale platforms opgezet, waarin de triple-helix partners samenwerken op het gebied van bio-economie. De platforms organiseren activiteiten zoals workshops, presentaties, excursies en netwerkevenementen en bieden ondersteuning aan mkb-bedrijven op het gebied van kennis of advies. De platforms werken met elkaar samen, maken jaarlijkse activiteitenplannen en ontwikkelen en rollen een bewustmakingscampagne uit over de  bio-economie en haar mogelijkheden.

Coördinatie: Gemeente Westland

Activiteiten 2019

Een overzicht van geplande transnationale en regionale activiteiten vindt u hier. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Activiteiten 2018

De samenwerkingsverbanden van de tuinbouwsector met onderzoekers en overheden (platforms) (co) organiseerden 40 activiteiten in 2018  in de deelnemende regio’s in het VK, in België en in Nederland met in totaal 1600 deelnemers van verschillende doelgroepen.

Op 21 juni vond het 2e seminar van het project 'Agro-food waste streams: from cost to source of income' plaats in Beitem (BE). De projectactiviteiten warden gepresenteerd en ondernemers deelden hun succesverhalen met meer dan 70 deelnemers. Dat waren er bijna dubbel zoveel als verwacht.

Er is een strategisch plan gemaakt met de achtergrond en opzet voor een  ‘Bioeconomy awareness and activation campaign ‘. Dit vormt de basis voor verder uitwerking van de campagne-activiteiten.

De uitvoering van de campagne is voorzien voor de periode april-september 2019 (exacte start en einde nog nader te bepalen).

Activiteiten 2017

De samenwerking van de regionale stakeholders in de drie regio’s is tot stand gebracht. In plaats van het opzetten van geheel nieuwe platforms is dit gerealiseerd door het project aan te sluiten bij bestaande platforms waar de bedrijven, overheid en onderzoekers nu al samenwerken op het gebied van de tuinbouw en circulaire economie. Samen of onder de paraplu van deze platforms worden activiteiten gericht op MKB-ers en interacties tussen MKB-ers met onderzoekers en/of de overheid opgezet en uitgevoerd. Er is voor deze aanpak gekozen, uit oogpunt van effectiviteit.

In Nederland is aangesloten bij het Biobased programma van de Greenport West-Holland

In België is aangesloten bij Vlaanderen circulair

In het Verenigd Koninkrijk is het project gelinkt aan een aantal platforms, zoals AHDB.

 

Terug naar overzicht

Partners