Proof of concept insectenkweek

In de "proof of concept" wordt kleinschalig de haalbaarheid van een efficiënte omzetting van tuinbouwafval naar nutriënten getest. Zwarte soldatenvlieglarven (Hermetia illucens) zullen lokaal organisch afval recyclen en omzetten in hoogwaardige eiwitten. De resultaten van de proof of concept zullen worden gebruikt voor het ontwerpen, bouwen en exploiteren van een full scale commerciële insectenfarm na afloop van het project.

Deze activiteit start eind 2018.

Coördinatie: Sustainable Protein

Activiteiten 2018

Er is een locatie gekozen. De levering van de installatie en materialen is voor begin 2019 voorzien. De testfaciliteit zal bestaan uit:

  • Opslag voor aanlevering van en verwerking van organisch diervoeder
  • Bio-beveiligede kooien voor zwarte soldatenvliegen
  • Aanvoer volgsysteem
  • Apparatuur voor kwaliteits- en procescontrole
  • Maal-, opslag-, meng en pompeenheid.

Het biologische productieproces is inmiddels gestart inclusief het leggen en verzamelen van vliegeneieren. De vliegen worden in een geklimatiseerde biologisch-beveiligde ruimte gehouden, onder nagebootste natuurlijke omstandigheden.

Parallel is begonnen met het ontwerp voor een full-scale commerciële insectenkweekfarm, gebaseerd op het houden van kolonies zwarte soldatenvliegen in bio-beveiligde kooien en het oogsten van de eieren die de vliegen leggen. De larven zullen op organisch afval uitkomen en daar op groeien, voordat ze geoogst worden en van de resterende compost worden gescheiden. Het is de bedoeling dat de farm in drie geïntegreerde business-eenheden zal functioneren: afvalaanvoer, vliegeneieren en -larvenproductie, en verwerking.

Terug naar overzicht

Partners