Oogsttechnieken

Het vinden van de optimale logistieke oplossingen voor het oogsten en verzamelen van plantaardig restafval.

In deze activiteit wordt er gezocht naar de meest optimale logistieke oplossingen voor het oogsten en verzamelen van plantaardig restafval. De oplossingen worden getest op ecologische, economische en sociale voordelen.

Coördinatie: Inagro

Update activiteiten 2017

De gewassen zijn bepaald, waarvoor de oogsttechnieken worden onderzocht, met als doel het vaststellen van de ideale oogsttechnieken met betrekking tot de mogelijkheden van het eindgebruik. Voor deze gewassen is een overzicht opgesteld van alle beschikbare technieken.

Daarnaast is voor tomaten en paprika’s technieken en de gehele keten in beeld gebracht met betrekking tot het ruimen van de kassen nadat de teelt is beëindigd en de afvalverwerking.

Er is een begin gemaakt met het vaststellen van de specificaties die voor plantenresten gelden met het oog op gebruik daarvan. Deze specificaties zijn van belang voor de aanpassingen die daarvoor aan oogstmachines nodig kunnen zijn. Er worden momenteel met machinebouwers hiervoor testen voorbereid.

Terug naar overzicht

Partners