Inventarisatie en strategie

Een inventarisatie die de huidige staat van tuinbouw bio-economy omschrijft en die als input gebruikt wordt voor de ontwikkeling van een strategie/aanpak om de overgang van de tuinbouwsector naar een bio-economie te stimuleren.

Inventarisatie:
Er wordt een inventarisatie gemaakt van de drie regio’s in het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland, die de huidige stand van de tuinbouw bio-economie in het algemeen beschrijft en specifiek voor de drie regio’s, inclusief uitdagingen en kansen. De inventarisatie dient als inspiratie voor de activiteiten van de platforms en als input voor de strategie/aanpak, die ontwikkeld wordt om de overgang van de tuinbouwsector  naar een bio-economie te stimuleren. De Inventarisatie is te vinden bij ‘publicaties’.

Strategie:
Ontwikkeling van een strategie/aanpak om de overgang van de tuinbouwsector naar een bio-economie te stimuleren. Deze strategie/aanpak wordt o.a. gebaseerd op de ervaringen binnen het project en ervaringen op andere plekken binnen de Europese Unie.

 Coördinatie: NIAB

Terug naar overzicht

Partners