Insectenkweek

Het testen van tuinbouwafvalstromen als voedselbron voor het kweken van insecten.

De geschiktheid van diverse tuinbouwafvalstromen wordt getest als voedselbron voor het kweken van insecten. Deze insecten, zoals de zwarte soldaatvlieg of de meelworm, kunnen interessante eiwitbronnen zijn voor de voedings- en diervoedingsindustrie.

Coördinatie: Vives

Zie hier vijf videolessen insectenkweek.

Activiteiten 2020

Er is een rapport  uitgebracht over de laboratorium- en praktijkschaal experimenten met de meelworm en de zwarte soldatenvlieg. Het rapport is te vinden bij publicaties.

Activiteiten 2018

Door projectpartner VIVES zijn op laboratoriumschaal testen uitgevoerd betreffende de optimale voedingssamenstelling van kweeksubstraat voor de zwarte soldatenvlieglarven. Deze vormen de basis voor het gebruik van nevenstromen op pilot schaal.

Het protocol voor de kweek op lab-schaal (ook bruikbaar op pilot-chaal) werd door VIVES geoptimaliseerd. Ook werden er protocollen ontwikkeld voor het uitvoeren van testen met plantenresten. Deze protocollen werden gebruikt om combinaties van plantenresten te testen. De variatie van plantenresten is enorm en  een groot aantal combinaties zijn mogelijk. Om interessante plantenresten of combinaties daarvan te selecteren, werden daarom experimenten uitgevoerd om de voedingsbehoeften van de larven te bepalen.

De officiële opening van het insectenlab van Inagro op 30 januari kreeg veel media-aandacht. Sindsdien komen er veel bezoekers met interesse in insectenkweek naar het lab. Inagro testte preiresten, bonenblad en bloemkoolblad als potentieel groeisubstraat voor de zwarte soldatenvlieg.

In aanvulling op het testen van gewasresten werden ook het fermenteren van gewasresten getest als low-input lange termijn voedsel. Er werden testen met meelwormen uitgevoerd gericht op reproductie-efficiëntie en kweekomstandigheden. Ook werd voortgang geboekt met de reproductie van de zwarte soldatenvlieg. Er werden nieuw broedcellen ontworpen die een stabiele eiproductie opleverden met voldoende larven voor de tests op gewasresten.

In het VK werden voedseltesten afgerond door NIAB/Agrihub ( onderaannemer van NIAB) met verschillende groente- en fruit-producerende partners. Met een nieuw geoptimaliseerd dieet nam het gewicht van zwarte soldatenvlieglarven toe met 31% en nam de groeiperiode af met 20%. Dit resulteerde in een toename van de overall productiviteit van 56%. Daaropvolgend zijn er experimenten gestart gericht op een commercieel gebruik van de frass (organische massa die overblijft na gebruik door de larven).  In de testen worden in 2019 ook commerciële telers betrokken

Activiteiten 2017

De nieuwe insectenkweekcellen zijn gerealiseerd bij Inagro en Vives in Belgie en door NIAB met behulp van Entomics Ltd in het Verenigd Koningkrijk. Daarna is een fase van onderzoek ingegaan naar de optimale kweekomstandigheden van met nam de zwarte soldaatvlieg. Daarbij wordt gewerkt met plantenafval en bijproducten vanuit de tuinbouw. Er wordt gekeken naar de geschiktheid daarvan en de optimale mixen met andere voedingsbronnen.

In Belgie wordt o.a. getest met de kweek op tomatenstengels en -bladeren.

In de onderzoeksfase worden telers, gebruikers en voedingsbedrijven betrokken, o.a. door informatie- en discussiebijeenkomsten en rondleidingen.

Nieuwe insectenkweekcellen Inagro

Een oude varkensstal, aangrenzend aan de afdeling aquacultuur op Inagro, kreeg een herbestemming als nieuwe insectenkweekcellen. De vloer werd gebetonneerd en zes geïsoleerde ruimtes werden geïnstalleerd. De ruimtes werden ontworpen in overleg met en bezoeken aan belangrijke spelers in de keten. Elke kamer is uitgerust met een klimaatsturing. Klimaatbeheersing was nodig om een professionele kweek van meelworm en zwarte soldaten vlieg te kunnen installeren. Dankzij de nieuwe infrastructuur kunnen we onze kennis verder opbouwen over de kweek van diverse insectensoorten om zodoende de keten te versterken.

 

Terug naar overzicht

Partners