Insectenkweek

Het testen van tuinbouwafvalstromen als voedselbron voor het kweken van insecten.

De geschiktheid van diverse tuinbouwafvalstromen wordt getest als voedselbron voor het kweken van insecten. Deze insecten, zoals de zwarte soldaatvlieg of de meelworm, kunnen interessante eiwitbronnen zijn voor de voedings- en diervoedingsindustrie.

Coördinatie: Vives

Update activiteiten 2017

De nieuwe insectenkweekcellen zijn gerealiseerd bij Inagro en Vives in Belgie en door NIAB met behulp van Entomics Ltd in het Verenigd Koningkrijk. Daarna is een fase van onderzoek ingegaan naar de optimale kweekomstandigheden van met nam de zwarte soldaatvlieg. Daarbij wordt gewerkt met plantenafval en bijproducten vanuit de tuinbouw. Er wordt gekeken naar de geschiktheid daarvan en de optimale mixen met andere voedingsbronnen.

In Belgie wordt o.a. getest met de kweek op tomatenstengels en -bladeren.

In de onderzoeksfase worden telers, gebruikers en voedingsbedrijven betrokken, o.a. door informatie- en discussiebijeenkomsten en rondleidingen.

Nieuwe insectenkweekcellen Inagro

Een oude varkensstal, aangrenzend aan de afdeling aquacultuur op Inagro, kreeg een herbestemming als nieuwe insectenkweekcellen. De vloer werd gebetonneerd en zes geïsoleerde ruimtes werden geïnstalleerd. De ruimtes werden ontworpen in overleg met en bezoeken aan belangrijke spelers in de keten. Elke kamer is uitgerust met een klimaatsturing. Klimaatbeheersing was nodig om een professionele kweek van meelworm en zwarte soldaten vlieg te kunnen installeren. Dankzij de nieuwe infrastructuur kunnen we onze kennis verder opbouwen over de kweek van diverse insectensoorten om zodoende de keten te versterken.

 

Terug naar overzicht

Partners