Activiteiten

Verwerking reststromen fruit en groenten

Ontwerpen en testen van processen, technieken en producten gemaakt van fruit- en groentereststromen.

Insectenkweek

Het testen van tuinbouwafvalstromen als voedselbron voor het kweken van insecten.

 

Spaanplaat van groene afval

Testen van een kleinschalige productie-eenheid en de individuele processtappen.

 

Groene bestrijdingsmiddelen

Bouwen en testen van een proeffaciliteit voor de productie van groene bestrijdingsmiddelen.

Oogsttechnieken

Het vinden van de optimale logistieke oplossingen voor het oogsten en verzamelen van plantaardig restafval.

Materialen voor cosmetische-, beauty- en gezondheids- industrie

Proefprojecten zijn opgezet om plantaardige stoffen van fruit en groenten afval te onttrekken. Op dit moment worden bramen, rode bieten, tomaten en aardbeien onderzocht.

Lesmateriaal over tuinbouw en bio-economie

Lesmateriaal over tuinbouw en bio-economie.

Proof of concept insectenkweek

In de "proof of concept" wordt kleinschalig de haalbaarheid van een efficiënte omzetting van tuinbouwafval naar nutriënten getest.

Stabiliseren van tuinbouwafval, waarde-vergrotende technieken en ontwikkelen van recepturen

Het testen van stabilisatie- en conserveertechnieken op de belangrijkste tuinbouw-afvalstromen.

Open innovatie platform

Een virtueel web-based platform dat informatie over nieuwe en innovatieve toepassingen van tuinbouwafval biedt.

Regionale samenwerkingen

Er worden regionale platforms in de drie regio’s opgezet om de bio-economie te stimuleren.

Inventarisatie en strategie

Een inventarisatie die de huidige staat van tuinbouw bio-economy omschrijft en die als input gebruikt wordt voor de ontwikkeling van een strategie/aanpak om de overgang van de tuinbouwsector naar een bio-economie te stimuleren.

Partners