InterregDit project wordt gefinancierd door het Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020 vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder subsidiecontractnummer 2S01-038 en door de provincie West-Vlaanderen (BE) en de provincie Zuid-Holland (NL).

BioBoost

Dit project heeft als doel om een biobased ontwikkeling van de tuinbouw in Europa te stimuleren. In het BioBoost project werken triple-helix partners uit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk samen om de ontwikkeling van een biobased economie in de tuinbouw te stimuleren.

BioBoost gaat uit van de noodzaak van een milieuvriendelijk en hernieuwbare glastuinbouw economie door plantaardige hulpbronnen op een meer duurzame, efficiënte en geïntegreerde manier te benutten. Hoewel de tuinbouw veel maatschappelijke voordelen biedt, wordt de noodzaak van een overgang naar een biobased economie tot nu toe grotendeels over het hoofd gezien.

Er is veel potentieel voor een biobased ontwikkeling in de tuinbouw, maar de ontwikkeling, het testen en gebruiken van groene innovaties is relatief beperkt. Dit is veelal het gevolg van suboptimale samenwerking tussen onderzoekers, het MKB, moeizame financiering en het ontbreken van interdisciplinair werken en effectieve ondersteunende strategieën.

Lees verder

Activiteiten

Insectenkweek

Het testen van tuinbouwafvalstromen als voedselbron voor het kweken van insecten.

 

Tomatenverwerking

Ontwikkeling en testen van een prototype machine voor de scheiding van de kronen en kleine stengels van onverkoopbare/onverkochte tomaten.

 

Groene bestrijdingsmiddelen

Bouwen en testen van een proeffaciliteit voor de productie van groene bestrijdingsmiddelen.

Oogsttechnieken

Het vinden van de optimale logistieke oplossingen voor het oogsten en verzamelen van plantaardig restafval.

Materialen voor cosmetische-, beauty- en gezondheids- industrie

Proefprojecten zijn opgezet om plantaardige stoffen van fruit en groenten afval te onttrekken. Op dit moment worden bramen, rode bieten, tomaten en aardbeien onderzocht.

Lesmateriaal over tuinbouw en bio-economie

Lesmateriaal over tuinbouw en bio-economie.

Het winnen van vezels, eiwitten, suikers en mineralen

Het ontwikkelen en testen van een prototype installatie voor de extractie van plantenstoffen.

Stabiliseren van tuinbouwafval

Het testen van stabilisatie- en conserveertechnieken op de belangrijkste tuinbouw-afvalstromen.

Open innovatie platform

Een virtueel web-based platform dat informatie over nieuwe en innovatieve toepassingen van tuinbouwafval biedt.

Regionale samenwerkingen

Er worden regionale platforms in de drie regio’s opgezet om de bio-economie te stimuleren.

Inventarisatie en strategie

Een inventarisatie die de huidige staat van tuinbouw bio-economy omschrijft en die als input gebruikt wordt voor de ontwikkeling van een strategie/aanpak om de overgang van de tuinbouwsector naar een bio-economie te stimuleren.

Concrete projectresultaten

Concrete projectresultaten:

  • Strategie voor de ondersteuning van regionale transitie naar een bio-economie
  • 3 regionale platforms die mkb’ers kunnen ondersteunen(UK, BE, NL)
  • Jaarlijks gezamenlijk uitvoeringsplan inclusief regionale activiteiten (UK, BE, NL)
  • Bio-economie bewustmakingscampagne
  • Open innovatie platform voor de biobased tuinbouw
  • 9 pilot projecten voor gebruik van tuinbouwreststromen en bijproducten in levensmiddelen, in diervoeding, als groene gewasbeschermingsmiddelen en in de farmacie en cosmetica.

 

                                                               

Partners